March 30, 2020

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2019

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2019.​​

February 02, 2020

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2019

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2019, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

March 26, 2019

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2018

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2018.​​

January 30, 2019

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2018

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2018, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

April 05, 2018

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2017

​Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2017.

January 24, 2018

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2017

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2017, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

April 10, 2017

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2016

​Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2016.

January 10, 2017

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2016

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2016, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

April 17, 2016

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2015

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2014.

January 14, 2016

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2015

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2015, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

January 17, 2015

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2014

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2014, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

April 12, 2015

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2014

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľd príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2014.

October 11, 2014

Stratégia rozvoja QUO VADIS, o.z. 2013 - 2017

Dokument „Analýza a stratégia rozvoja občianskeho združenia QUO VADIS“ bola vypracovaná na základe podpory Open Society Institute a Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Jeho cieľom je prispieť k efektívnejšiemu budovaniu kapacít združenia pri presadzovaní pozitívnych zmien v oblasti zdravia Rómov a Rómiek. Dokument je určený hlavne pre potreby OZ Quo vadis.Tento dokument bol spracovaný Centrom neziskových organizácii ( CVNO).

March 30, 2014

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2013

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2013, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

June 07, 2014

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2013

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľd príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2013.

April 06, 2013

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2012

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2012, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

May 18, 2013

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2012

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľd príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2012.

April 29, 2012

Výročná správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2011

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2011, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

April 29, 2012

Hospodárska správa o činnosti QUO VADIS, o.z. 2011

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľd príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2011.

Please reload

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now