top of page

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2021

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2021, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia. 

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2021

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2021.​​ 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2020

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2020, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia. 

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2020

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2020.​​ 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2019

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2019, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia. 

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2019

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2019.​​ 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2018

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2018, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia. 

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2018

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2018.​​ 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2017

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2017, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia. 

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2017

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2017.​​ 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2016

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2016, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia. 

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2016

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2016.​​ 

bottom of page