top of page

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2022

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2022, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2022

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2022.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2021

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2021, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2021

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2021.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2020

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2020, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2020

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2020.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2019

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2019, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2019

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2019.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2018

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2018, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2018

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2018.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2017

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2017, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2017

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2017.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2016

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2016, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2016

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2016.​​

bottom of page