top of page

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2023

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2023.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2022

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2022, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2022

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2022.​​

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2021

Výročná správa obsahuje prierez aktivít QUO VADIS, o.z. v roku 2021, implementovaných projektov a i. podľa obsahového a programového konceptu občianskeho združenia.

HOSPODÁRSKA SPRÁVA O ČINNOSTI QUO VADIS, o.z. 2021

Hospodárska správa obsahuje finančný prehľad príjmov a výdavkov QUO VADIS, o.z. v roku 2021.​​

bottom of page