tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

Projektová činnosť je základnou oblasťou existencie každého občianskeho združenia. V zmysle programovej činnosti sústreďujeme pozornosť najmä na tému ľudských práv, bez ktorých si nevieme predstaviť existenciu v demokratickom spoločenstve. Postavenie žien, marginalizovaných komunít, hatespeech, anticigánizmus sú témy negatívne rezonujúce v celospoločenskom merítku.Pociťujeme potrebu vyvolávať na tieto témy vecnú a pragmatickú diskusiu a tak prispieť k ich zmierňovaniu. 

QUO VADIS, o.z. je zriaďovateľom školských zariadení Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného centra voľného času Quo vadis. Školské zariadenia vznikli v roku 2008 a boli prioritne zriadené pre deti z málo podnetného a marginalizovaného prostredia. Umožniť všetkým deťom bez rozdielu prístup ku kvalitnému umeleckému vzdelaniu a efektívnemu tráveniu voľného času je krédom školských zariadení Quo Vadis. 

Snaha o presadzovanie zmien vo verejnom i politickom živote občanov na Slovensku je obsahovým zámerom oblasti advokácia. Prostredníctvom výskumných aktivít, aktívneho watchdogu, kampaňami a happeningami, nevynímajúc expertízy, lobing a petície sa usilujeme o zlepšovanie kvality života občanov na regionálnej i národnej úrovni. 

Zámerom oblasti vzdelávanie je poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou akreditovaného vzdelávania, organizovaním školení, seminárov, workshopov, organizovaním preventívnych programov pre žiakov základných a stredných škôl, či vydávaním metodických materiálov.

Programový koncept QUO VADIS, o.z.

 

Od roku 2013 má občianske združenie QUO VADIS, o.z. tento koncept programovej činnosti. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now