Zámerom vzdelávania je poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou:

 

Akreditovaného vzdelávania
Organizovaním školení, seminárov, workshopov pre pedagógov
Organizovaním preventívnych programov pre žiakov základných a stredných škôl
• Vydávaním metodických materiálov.

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

Výchova k tolerancii a ľudským právam 

Modulová štruktúra vzdelávania: 5 samostatných modulov

1.Protipredsudková výchova a tolerancia hrou 

2.Vplyv globalizácie na kultúru chudoby

3.Komunikácia a asertívne správanie

4.Šikanovanie a zvládanie konfliktov

5.Rodové stereotypy

 

viac o programe - podmienky prihlásenia

potvrdenie o akreditácii

 

Rodová nerovnosť a viacnásobná diskriminácia

Modulová štruktúra vzdelávania: 4  samostatné moduly

  1. Rodové stereotypy

  2. Rodová socializácia

  3. Rodovo podmienené násilie

  4. Štandardy poskytovania pomoci pri násilí páchanom na ženách.

 

viac o programe - podmienky prihlásenia

potvrdenie o akreditácii

 

Základy projektového manažmentu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základnú terminológiu projektového manažmentu. Pozná projektový cyklus, chápe súvislosti a intervenčnú logiku medzi zámerom, cieľom, dopadom a výstupom projektu. Bez predchádzajúcich skúseností s prípravou a tvorbou projektu dokáže samostatne navrhnúť projektový zámer, finalizovať  projektovú žiadosť s potrebnými prílohami, vyhľadať subjekt prefinancovania projektu a realizovať projekt v praxi.

 

potvrdenie o akreditácii

AKTUÁLNY TERMÍN KURZU

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now