top of page

Zámerom vzdelávania je poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou:

 

Akreditovaného vzdelávania
Organizovaním školení, seminárov, workshopov pre pedagógov
Organizovaním preventívnych programov pre žiakov základných a stredných škôl
• Vydávaním metodických materiálov.

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY

10665237_1520856484797226_1845202556245778728_n

10665237_1520856484797226_1845202556245778728_n

10632627_1520856351463906_7105544396559672883_n

10632627_1520856351463906_7105544396559672883_n

10626817_1520856601463881_7029067726130594397_n

10626817_1520856601463881_7029067726130594397_n

10383879_1520856521463889_5066130278122661728_n

10383879_1520856521463889_5066130278122661728_n

1531673_1520856588130549_222133713289632211_n

1531673_1520856588130549_222133713289632211_n

1382789_1419146718301537_598065124_n

1382789_1419146718301537_598065124_n

1381195_1423981711151371_972994731_n

1381195_1423981711151371_972994731_n

10606245_1520856291463912_4670058239397259792_n

10606245_1520856291463912_4670058239397259792_n

10702143_1520856324797242_3239767363976134838_n

10702143_1520856324797242_3239767363976134838_n

1379401_1419326018283607_776772358_n

1379401_1419326018283607_776772358_n

1379401_1419326021616940_428232841_n

1379401_1419326021616940_428232841_n

1381195_1423981711151371_972994731_n

1381195_1423981711151371_972994731_n

1382789_1419146714968204_1037064353_n

1382789_1419146714968204_1037064353_n

999647_1423981194484756_225210791_n

999647_1423981194484756_225210791_n

1185550_1428828300666712_983417731_n

1185550_1428828300666712_983417731_n

577303_1428829753999900_1071227504_n

577303_1428829753999900_1071227504_n

Výchova k tolerancii a ľudským právam 

Modulová štruktúra vzdelávania: 5 samostatných modulov

1.Protipredsudková výchova a tolerancia hrou 

2.Vplyv globalizácie na kultúru chudoby

3.Komunikácia a asertívne správanie

4.Šikanovanie a zvládanie konfliktov

5.Rodové stereotypy

 

viac o programe - podmienky prihlásenia

potvrdenie o akreditácii

 

Rodová nerovnosť a viacnásobná diskriminácia

Modulová štruktúra vzdelávania: 4  samostatné moduly

  1. Rodové stereotypy

  2. Rodová socializácia

  3. Rodovo podmienené násilie

  4. Štandardy poskytovania pomoci pri násilí páchanom na ženách.

 

viac o programe - podmienky prihlásenia

potvrdenie o akreditácii

 

Základy projektového manažmentu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základnú terminológiu projektového manažmentu. Pozná projektový cyklus, chápe súvislosti a intervenčnú logiku medzi zámerom, cieľom, dopadom a výstupom projektu. Bez predchádzajúcich skúseností s prípravou a tvorbou projektu dokáže samostatne navrhnúť projektový zámer, finalizovať  projektovú žiadosť s potrebnými prílohami, vyhľadať subjekt prefinancovania projektu a realizovať projekt v praxi.

 

potvrdenie o akreditácii

AKTUÁLNY TERMÍN KURZU

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE
bottom of page