top of page

O NÁS

 

Naša vízia budúcnosti je tolerantná spoločnosť, kde byť ženou,  Rómkou, seniorkou, alebo na vozíčku neznamená stigmu menejcennosti. Spoločnosť, ktorá nedopustí, aby bol ktokoľvek odsúdený k trvalej chudobe, či nemal rovnaké šance na vzdelanie alebo nájdenie si slušnej práce rovnako ohodnotenej, či ste žena alebo muž.

Želáme si lepšie Slovensko pre naše deti. Slovensko bez predsudkov.

 

Budeme presadzovať, aby každý človek v tejto krajine mohol viesť dôstojný život a aby ľudské práva boli základom morálky, nie prázdnou frázou.

 

členovia a členky správnej rady:

 

predsedkyňa - Ingrid Kosová www.ingridkosova.com

finančná manažérka - Lucia Machavová

nominovaní za školy - Mgr.Michal Brodniansky,

                                 Miroslava Lenďáková

projektová manažérka -Mgr. Andrea Bučková

 

členovia a členky OZ:

Projektové koordinátorky - Ing. Denisa Sciránková

                                       Ing. Miroslava Danajková

 

bottom of page