top of page

KAŽDÁ VÍZIA MÁ SVOJ ZAJTRAJŠOK...

Aktivity QUO VADIS,o.z.

plagát_A3_k_projektu.jpg

Implementujeme domáce i zahraničné projekty v súlade s programovým konceptom organizácie. Kľúčové témy QUO VADIS, o.z. sú tolerancia a ľudské práva, rodová rovnosť, inkluzívne vzdelávanie a desegregácia rómskych detí. 

Naše deti sú nádejou tolerantnejšej a rešpektujúcej spoločnosti. Vzdelávanie k ľudským právam, anticigánizmu, či rodovej rovnosti je nutným predpokladom zmeny. Organizujeme kurzy, preventívne programy a akreditované vzdelávanie, pre deti, mládež i dospelých. 

Nie sme ľahostajní k oblastiam verejného života.Monitorujeme činnosť samosprávy i Vlády SR v napĺňaní ľudskoprávnych záväzkov, riešení rómskej problematiky, chudoby, domáceho násilia, s dôrazom na desegregáciu a inklúziu a rešpektovanie ľudských práv.

Pripravujeme

bottom of page