WATCHDOG

Sep 29, 2015

Zbystrujeme - hodnotenie činnosti predsedu BBSK M.Kotlebu

Jan 11, 2014

Správa občianskej spoločnosti o implementácii stratégie slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a revidovaného akčného plánu dekády na SLOVENSKU

Tieňová správa občianskeho sektora k Stratégii integrácie Rómov 2020 v SR.

 

Jul 19, 2008

Rómski aktivisti hodnotia priebeh začleňovania rómskej populácie rok 2007

Hodnotenie implementácie Akčných plánov k Dekáde do roku 2015.

Sep 29, 2013

Updating the civil society monitoring report in Slovakia

Nevyhnutnou súčasťou hodnotenia implementácie politík v oblasti riešenia rómkej problematiky je hodnotenie napĺňania stratégií a akčných plánov mimovládnym sektorom. Experti a expertky Quo vadis, o.z. sa pravidelne zúčastňujú na tvorbe monitorovacích správ. 

 

 

Please reload

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now