top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 11/2022V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci november 2022 zamerali na nasledovné témy :

I .týždeň

Kreativita zo suchých plodov

Obsah: spoznávanie suchých plodov formou kreativity

Cieľ: poznať suché plody poľnohospodárskych plodín – strukoviny (šošovicu, hrach, fazuľu, cícer, sóju)

Výstup: sypané obrázky: muchotrávky (červená šošovica a biela fazuľa), dubáky (hnedá fazuľa a cícer), kvietky (hrach, hnedá a červená šošovica), vkladanie rôznych suchých plodov do plastelíny (vytváranie ulity slimáka) a do modelovacej hmoty (vytváranie slnečnice zo žltého poleného hrachu), sluchové pexeso (rozpoznávanie rovnakých strukovín podľa sluchu), hra Popoluška (triedenie zmiešaných suchých plodov so zameraním na rozvoj jemnej motoriky)


Vychádzka so zameraním na poznávanie ihličnatých drevín

Obsah: mapovanie ihličnatých drevín v okolí školy (tuja, jedľa, smrek obyčajný, smrek pichľavý, duglaska, borovica čierna) a v parku (borovica lesná, borovica hladká, borovica čierna, smrek obyčajný, smrek pichľavý, duglaska, tis, borievka čínska)

Cieľ: naučiť sa poznať ihličnaté dreviny rastúce v parku a v okolí školy, zistiť ich druhové zloženie a početnosť jednotlivých druhov ihličnatých drevín

Výstup: zmapovanie ihličnatých drevín zistením ich druhového zloženia, ekohry zamerané na spoznávanie ihličnatých stromov, zber šišiek na kreativitu a hry, obkresľovanie kôry ihličnatých stromov (zisťovanie textúry kôry)


Jesenná výstavka

Obsah: oboznámenie detí s možnosťou použitia vetvičiek rôznych druhov pestro sfarbených listnatých stromov (dub, buk, hrab) aj krov (šípky, trnky, hloh) na aranžovanie

Cieľ: poukázať na možnosť použitia vetvičiek listnatých drevín na skrášlenie prostredia

Výstup: jesenná výstavka s ikebanami z listnatých drevín


II. týždeň

Hríby

Obsah: spoznávanie jedlých (kozák: brezový, hrabový, osikový, hríb: dubový, smrekový, kuriatko jedlé, bedľa vysoká a jedovatých (satan, muchotrávka: zelená, červená, tigrovaná) hríbov, poukázanie na symbiózu (napr. kozák brezový rastie pod brezou), oboznámenie detí so správnym zberom hríbov a možnosťami ich využitia (varenie, sušenie, zaváranie), poukázanie aj na chránené druhy hríbov (muchotrávka cisárska)

Cieľ: vedieť rozlíšiť jedovaté hríby od jedlých hríbov

Výstup: ekohry zamerané na poznávanie jedlých a jedovatých hríbov, zhotovenie kreslených obrázkov jedlých a jedovatých hríbov


Kreativita zo šišiek

Obsah: poznávanie ihličnatých stromov (smrek obyčajný, borovica lesná, borovica čierna) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť ihličnaté stromy prostredníctvom kreativity zo šišiek, poukázať na ich rozdielny tvar a veľkosť u jednotlivých druhov ihličnatých stromov

Výstup: zhotovenie ježkov (zo šišiek borovice lesnej aj čiernej), slimáčikov (zo šišiek borovice čiernej), zhotovenie panáčikov zo smrekových šišiek ....


Jesenné ovocie

Obsah: oboznámenie detí s jesenným ovocím (hrušky, jablká, slivky, hrozno)

Cieľ: poznať plody ovocných stromov prinášajúcich úrodu na jeseň

Výstup: zhotovenie obrázkov ovocia (jablko, hruška, hrozno) mozaikovou technikou


III. týždeň

Medzinárodný deň bez fajčenia (20.11.)

Obsah: oboznámenie detí s negatívnymi dôsledkami fajčenia na zdravie

Cieľ: poukázať na škodlivý vplyv fajčenia(aktívne a pasívne fajčenie), škodlivosť cigaretového dymu (nikotín, oxid uhoľnatý, dechtové látky) a choroby spôsobené fajčením (srdcovo-cievne, ochorenia pľúc a dýchacích ciest, rakovina, choroby tráviacich orgánov), priblížiť možnosti ako prestať s fajčením (nikotínové žuvačky, spreje, náplaste, tabletky, akupunktúra, psychoterapia), spoznať možnosti využitia recyklovaných cigaretových ohorkov (oprava asfaltových ciest a chodníkov)

Výstup: zhotovenie náučných plagátov k Medzinárodnému dňu bez fajčenia


Aranžovanie

Obsah: oboznámenie detí s možnosťou použitia vetvičiek a šišiek rôznych druhov ihličnatých drevín (borovica: lesná, čierna, hladká, duglaska, jedľa, borievka čínska, tuja) na aranžovanie

Cieľ: poukázať na možnosť použitia vetvičiek ihličnatých drevín na skrášlenie prostredia v predvianočnom a vianočnom období

Výstup: zhotovenie vianočných venčekov na dvere, adventných a vianočných vencov, zimných a vianočných ikebán.


IV. týždeň

Správa CHKO Poľana – návšteva ekocentra

Obsah: oboznámenie detí s prirodzeným (prírodným) a umelo vysadeným (hospodárskym)lesom

Cieľ: priblížiť život v lese, poukázať na zásady správania sa v lese, spoznať obyvateľov lesa a poukázať na potravinové vzťahy medzi nimi

Výstup: ekohry zamerané na spoznávanie lesa (hádanky o zvieratkách, hľadanie skrytých obrázkov zvierat, rozlišovanie potravy pre zvieratká prostredníctvom hmatu), vymodelovanie si vlastného lesa s použitím prírodných materiálov (machy, konáriky stromov a krov)


Comentarios


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page