August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

AKTIVITY

Výzva mimovládnych organizácii vláde, aby sa zamerala na riziko šírenia pandémie v osadách a getách

March 25, 2020

1/2
Please reload

PRIPRAVUJEME

Invisible Roma youth

September 30, 2015

 

 

DONOR: Erazmus+

Výška podpory: 9360€

 

Mládežnícka výmena s názvom Neviditeľná rómska mládež, ktorá sa realizovala počas medzinárodného rómskeho festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý sa realizuje už 14 rokov, bol mimoriadnou príležitosťou na posilnenie sebavedomia rómskej mládeže a postupného zvyšovania participácie Rómov
na verejnom živote, ktorá má najmä v posledných rokoch stále klesajúci charakter v dôsledku rastúceho rasizmu, intoleracie, stigmatizácie Rómov a zvyšujúceho sa extrémizmu v celoeurópskom kontexte. Na to, aby bo človek schopný bojovať za Rómov, musí byť sám vysporiadaný so svojou
identitou. Tento najdôležitejší cieľ projektu sa nám podarilo splniť, aj vďaka kultúrnych a neformálnych stretnutí s rómskou mládežou zo 4 krajín. Za pridanú hodnotu ako i jeden z najefektívnejších výstupov projektu hodnotíme happening Čiernobiely deň, ktorý získal pozornosť verejnosti a médií. / viac na www.zbystrujeme.sk

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags