Invisible Roma youth


DONOR: Erazmus+

Výška podpory: 9360€

Mládežnícka výmena s názvom Neviditeľná rómska mládež, ktorá sa realizovala počas medzinárodného rómskeho festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý sa realizuje už 14 rokov, bol mimoriadnou príležitosťou na posilnenie sebavedomia rómskej mládeže a postupného zvyšovania participácie Rómov na verejnom živote, ktorá má najmä v posledných rokoch stále klesajúci charakter v dôsledku rastúceho rasizmu, intoleracie, stigmatizácie Rómov a zvyšujúceho sa extrémizmu v celoeurópskom kontexte. Na to, aby bo človek schopný bojovať za Rómov, musí byť sám vysporiadaný so svojou identitou. Tento najdôležitejší cieľ projektu sa nám podarilo splniť, aj vďaka kultúrnych a neformálnych stretnutí s rómskou mládežou zo 4 krajín. Za pridanú hodnotu ako i jeden z najefektívnejších výstupov projektu hodnotíme happening Čiernobiely deň, ktorý získal pozornosť verejnosti a médií. / viac na www.zbystrujeme.sk

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now