top of page

UPDATING THE CIVIL SOCIETY MONITORING REPORT IN SLOVAKIA

Monitoring nadväzuje na monitorovanie Dekády do marca 2013, ktoré realizovala národná koalícia mimovládnych neziskových organizácií pod gesciou Rómskeho inštitútu, n.o. Aktualizáciu monitoringu vypracovala koalícia Rómskeho inštitútu, n.o., Nadácie M. Šimečku a QUO VADIS, o.z

Donor: OSI Budapešť

Výška podpory: 6 000$

Cieľom monitorovacích správ nie je nahrádzať kvantitatívne monitorovanie a hodnotenie štátnymi orgánmi, ale usmerniť lokálne poznatky do národných a európskych politických procesov a vyjadriť sa k skutočnému sociálnemu vplyvu vládnych opatrení. Správy sa snažia poskytnúť doplňujúce údaje k oficiálnym údajom, poskytnúť náhradné údaje, ak neexistujú oficiálne údaje, alebo alternatívne interpretovať publikované údaje. Projekt bol realizovaný od septembra 2013 do decembra 2013.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page