top of page

PROJECT GENERATION FACILITY II


Projekt konzorcia MVO manažuje SGI Bratislava

Donor: OSI Budapešť

Výška podpory: 3000€

Cieľom projektu bolo obciam, mestám, podnikateľom i MVO bezplatne pomáha pripraviť kvalitné projekty pre získanie štrukturálnych fondov a iných grantových príležitostí. Jedinou podmienkou pre napísanie projektu je ochota robiť projekty v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov. Projekt bol realizovaný od februára 2012 do mája 2013

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page