top of page

MONTESSORI KLUB


Projekt podporený v rámci Grantovej schémy USVRK.

Donor: Úrad vlády SR

Výška podpory: 5 000€

Cieľom projektu bolo experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogike a jej didaktického materiálu budú vedené a vyučované iným spôsobom, ako v bežných školách, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. Projekt bol realizovaný od roku 2010

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page