top of page

ROMAFEST Zvolen

Projekt podporený v rámci programu Kultúra národnostných menšín

Donor: MK SR

Výška podpory: 100 000 SKK

Cieľom projektu bolo zorganizovanie 1. ročníka Romafestu Zvolen s podnázvom „Smutno je tam, kde motýle nelietajú".

Vystúpenie takéhoto charakteru bolo svojim obsahom výnimočné a ojedinelé, nakoľko Rómovia vo zvolenskom okrese už dlhší čas svoju kultúru a jedinečnosť verejnosti neprezentovali. Projekt bol realizovaný v auguste 2008.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page