top of page

SIEŤOVANIE

Logo_nas nerozostvu
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015
Okrúhly stôl 14.12.2015

„Nás nerozoštvú!“

 

 

je ženská platforma v Banskobystrickom kraji, ktorej vznik iniciujú rómske ženy a vyzývajú všetky ženy k spolupráci. V poslednej dobe sledujeme ako v spoločnosti a v našom regióne pokračuje prehlbovanie sociálnych rozdielov, narastá etnická a náboženská neznášanlivosť, intolerancia rôznych názorových prúdov, čo má negatívne dopady najmä na najslabšie skupiny obyvateľstva.

Nie v našom kraji

 

Nie v našom kraji je platforma inštitúcií, organizácií, ale i občanov či občianok BBSK, ktorá vznikla za účelom efektívnejšej koordinácie aktivít proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu. Je súčasťou projektu WatchBBSK. Ide o pilotný watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Súčasťou projektu je mediálna kampaň zameraná na propagácia príkladov dobrej praxe a ich prekladanie na úrovni BBSK ako vhodných opatrení voči rómskej komunite. Podpornými aktivitami projektu sú aj vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách s cieľom scitlivovania mladých ľudí voči inakosti. 

nie_v_nasom-kraji logo
Tlačová konferencia ĽrR 2015
Čiernobiely deň august 2015 (21)
Čiernobiely deň august 2015 (12)
Vysvedčenie_pre_župana_september_2015_(7)
Vysvedčenie_pre_župana_september_2015_(14)
Vysvedčenie_pre_župana_september_2015_(5)
Vysvedčenie_pre_župana_september_2015_(1)
2-04 02 OKO
stope
bottom of page