SIEŤOVANIE

„Nás nerozoštvú!“

 

 

je ženská platforma v Banskobystrickom kraji, ktorej vznik iniciujú rómske ženy a vyzývajú všetky ženy k spolupráci. V poslednej dobe sledujeme ako v spoločnosti a v našom regióne pokračuje prehlbovanie sociálnych rozdielov, narastá etnická a náboženská neznášanlivosť, intolerancia rôznych názorových prúdov, čo má negatívne dopady najmä na najslabšie skupiny obyvateľstva.

Nie v našom kraji

 

Nie v našom kraji je platforma inštitúcií, organizácií, ale i občanov či občianok BBSK, ktorá vznikla za účelom efektívnejšej koordinácie aktivít proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu. Je súčasťou projektu WatchBBSK. Ide o pilotný watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Súčasťou projektu je mediálna kampaň zameraná na propagácia príkladov dobrej praxe a ich prekladanie na úrovni BBSK ako vhodných opatrení voči rómskej komunite. Podpornými aktivitami projektu sú aj vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách s cieľom scitlivovania mladých ľudí voči inakosti. 

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now