top of page

VÝSKUM

Od roku 2007 sa podieľame na tvorbe rôznych výskumných projektov:

 

 • In Minorita, Bratislava, Slovakia : Incorporation of gender issue to priority  of areas  Decade of Roma Inclusion  2005 – 2010,  for  education area, 2010

 

 • Cultural Association of Roma in Slovakia, Banska Bystrica, Slovakia: Regional research of children and Youth from Roma communities, 2009

 

 • Cultural Association of Roma in Slovakia,  Banska Bystrica, Slovakia,  : Data on human rights of Roma , 2008 ISBN 978-80-970224-0-2

 

 • PAKIV European Roma fund Slovakia, New Roma Generation,  : Expansion Roma participation in the Decade of Roma inclusion in Slovakia -  DECADEWATCH, 2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Keď tradície bolia

December 13, 2015

Prieskum násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách v rámci projektu Keď tradície bolia podporeného OSF Demokracia a ľudské práva EEA grant. Výstupy projektu boli prezentované na Okrúhlom stole 14.12.2015 v Banskej Bystrici. 

Obraz rómskej ženy

December 16, 2012

V rámci projektu Obraz rómskej ženy sme v roku 2012 realizovali prieskum bariér participácie rómskych žien na verejnom živote. Publikácia je k nahliadnutí v sekcii Publikácie. Výsledky prieskumu boli zverejnené na Okrúhlom stole dňa 30.11.2012. 

Audit servisnej siete pre Rómov

January 06, 2007

Prieskum servisnej siete pre Rómov spracovala Ingrid Kosová v rámci tvorby Stratégie sociálnej a ekonomickej integrácie Rómov v BBSK.

Please reload

bottom of page