top of page

Radostné leto, Slnečnice pre Ukrajinu - letný zážitkový tábor


Názov podujatia : Letný zážitkový tábor „Festival zvierat“

Miesto podujatia: Lieskovský športový areál, Podzámocký dvor

Deň a hodina : 31.7.2023 – 4.8. 2023

Organizátor : o.z. QUO VADIS,

Partneri : Obec Lieskovec, Človek v ohrození, SCVČ Quo vadis, Centrum mladých Space

Cieľová skupina :

mladí ľudia z Ukrajiny

deti z Ukrajiny

mladí ľudia a deti SK

Cieľ podujatia : Vytváranie alternatív k pravidelnej záujmovej činnosti neformálneho charakteru vo voľnom čase, ako aj v čase letných prázdnin pre mladých ľudí z Ukrajiny

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM- Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie SPP.
Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page