top of page

Slnečnice pre Ukrajinu


Cieľ projektu: rozšírenie adaptačného programu pre ukrajinské deti a mládež v meste Zvolen ako súčasť procesu ich integrácie do nového sociálneho prostredia.

Aktivity: pravidelné športové a pohybové činnosti, tvorivé, umelecké a terapeutické činnosti neformálneho charakteru so zámerom vytvoriť ukrajinský tanečný súbor a výtvarný program

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM- Národný inštitút vzdelávania a mládeže.Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page