top of page

Radostné leto - Planéta Enviro


V rámci projektu Radostné leto sme v mesiacoch júl a august zrealizovali podujatie Planéta Enviro, v rámci ktorého sa deti zapojili do aktivít ako:

Eko hry (aktivity zamerané na rozvoj eko výchovy a tvorba náučného plagátu)

Triedime s radosťou (zážitkové učenie)

Recyklujeme do krásy (tvorivé dielne s opätovným využitím materiálov a výrobkov)

Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.


Comentarios


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page