top of page

Radostné leto


CIEĽ PROJEKTU

Tvorba podmienok pre podporu procesu integrácie detí z Ukrajiny vo forme sociálnej pomoci (zabezpečenie aktivít pre zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin) a ekonomickej pomoci (pokrytie nákladov v dennom zážitkovom programe „Festival zvieratiek").

TENTO PROJEKT SA UKUTOČNIL VĎAKA FINANČNEJ PODPORE NADÁCIE SPP.PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page