top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 9/2023


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci september 2023 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Eko pojmy

Obsah: oboznámenie detí s eko pojmami (príroda: živá a neživá, prírodniny, flóra, fauna, ekosystém, biodiverzita, ekológia, environmentalistika, environmentálna výchova)

Cieľ: utvrdiť naučené eko pojmy

Výstup: kamienkové skladačky a eko hry zamerané na eko pojmy


II. týždeň

Zachráňme našu planétu

Obsah: oboznámenie detí s pozitívnymi a negatívnymi činnosťami ľudí

Cieľ: poukázať na znečisťovanie našej planéty a na potrebu jej ochrany

Výstup: zhotovenie plagátov na uvedenú tému


III. týždeň

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy (16.9.)

Obsah: oboznámenie detí s Medzinárodným dňom ochrany ozónovej vrstvy ( 16.9.)

Cieľ: poukázať na potrebu ochrany ozónovej vrstvy, na nebezpečenstvo prenikania ultrafialového žiarenia v dôsledku jej poškodenia a vzniku ozónových dier vplyvom používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (freónov)

Výstup: zhotovenie náučného plagátu na tému: „ Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy“


IV. týždeň

Vychádzka zameraná na listnaté dreviny a zber plodov

Obsah: mapovanie listnatých drevín (stromov a krov) v okolí školy, zisťovanie ich druhového zloženia, poukázanie na rozdiely medzi stromami a kríkmi

Cieľ: poznať listnaté stromy (lipa malolistá, breza previsnutá, jarabina vtáčia, pagaštan konský, orech vlašský, javor mliečny, javor horský, jaseň javorolistý) a listnaté kry (ruža šípová, trnka obyčajná, hloh jednosemenný, vtáčí zob, orgován) rastúce v okolí školy

Výstup: zhotovenie prírodných jesenných mandál z listov a plodov drevín (gaštany, šípky, hloh...), zmapovanie listnatých drevín v okolí školy, obkresľovanie kôry listnatých stromov (textúra kôry), zber šípok a gaštanov na kreativitu


Kreativita z plodov jesene

Obsah: oboznámenie detí s plodmi jesene formou tvorivosti

Cieľ: poznať plody listnatých stromov (gaštany, žalude, bukvice, lieskové orechy, dvojnažky ...) a krov (šípky, hloh, trnky ...) a utvrdiť nadobudnuté vedomostí prostredníctvom kreativity

Výstup: zhotovenie figúrok z gaštanov (ježkovia, slimáčiky, sovičky) a stromov z plodov jesene


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page