top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 7-8/2023


Eko aktivity počas Letnej školy „Planéty zážitkov III“ (07-08/23), na základe ktorých sprístupňujeme počas letných prázdnin spoločné činnosti rodičov a detí, ktoré súvisia s edukáciou opätovného využitia výrobkov, triedenia odpadu:


Názov aktivity : „Recyklujeme do krásy“

Obsah aktivity : V rámci Letnej školy „Planéty zážitkov“(pravidelná Letná škola pre túto cieľovú skupinu v rámci výzvy Ministerstva školstva) zrealizujeme 2 vzdelávacie interaktívne workshopy „Recyklujeme do krásy“ pre rodičov s deťmi Rodičia sa spolu s deťmi v rámci dní Planéty prírody spoločne zapájajú do eko aktivít ,ktoré súvisia s opätovným využitím výrobkov (zážitkové učenie hrou).

Výstup aktivity :

1 výstava spoločných prác detí a rodičov na Starej radnici Zvolen


Názov aktivity : „Triedime s radosťou“

Obsah aktivity: V rámci Letnej školy „Planéty zážitkov“(pravidelná Letná škola pre túto cieľovú skupinu v rámci výzvy Ministerstva školstva) zrealizujeme pre rodičov s deťmi 2 vzdelávacie interaktívne workshopy „Triedime s radosťou. Rodičia sa spolu s deťmi v rámci dní Planéty prírody spoločne zapájajú do eko aktivít ,ktoré súvisia s triedením odpadu (zážitkové učenie hrou).

Výstup aktivity: Zabezpečením nákupu tematických pomôcok – recyklačných košov do školského prostredia a segregovanej rómskej komunity vytvárame možnosti pre neustály proces neformálneho vzdelávania a triedenie odpadu.


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page