top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 5/2023V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci máj 2023 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Kreativita

Obsah: spoznávanie lúčnych druhov hmyzu formou tvorivosti detí

Cieľ: poukázať na význam hmyzu v prírode a na jeho vývin (vajíčko, larva, kukla, imágo)

Výstup: zhotovenie motýlikov z roliek, z farebného papiera skladaním aj technikou origami, priestorových motýlikov na výkresoch, lienok skladaných, aj z roliek a priestorových na výkresoch, zhotovenie aranžmánu s lienkami na konárikoch


II. ttýžeň

Ekohry v prírode

Obsah: spoznávanie rastlín a živočíchov prostredníctvom ekohier

Cieľ: poznať kvety, stromy, lesné zvieratá

Výstup: ekohry, lesné hádanky, listové pexeso, maľovanie obrázkov s použitím prírodných materiálov


Lúčne rastliny

Obsah: oboznámenie detí s lúčnymi rastlinami prostredníctvom mapovania a pozorovania lupami

Cieľ: spoznať lúčne druhy rastlín: ďatelina: lúčna, plazivá, poľná, veronika, púpavec, púpava, zádušník, myší chvost, sedmokráska, kostihoj, pupenec, ľadenec, hviezdica, skorocel: väčší, kopijovitý, prostredný, pastierska kapsička, margarétka, lipnica, psiarka, reznačka ......

Výstup: zhotovenie farebného kolieska s rozlíšením lúčnych druhov rastlín podľa farby kvetov


III. týždeň

Chránené rastliny

Obsah :oboznámenie detí s chránenými rastlinami skalných, lesných, lúčnych a vodných biotopov

Cieľ: spoznať chránené rastliny skál (plesnivec, poniklec, lykovec muránsky, prvosienka holá, hlaváčik jarný, horec Clusiov, kukučka vencová), lesov (črievičník papučkový, jelení jazyk, horec luskáčovitý, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, plamienok alpínsky), lúk (ľalia cibuľkonosná, mečík, žltohlav, kosatec, korunkovka strakatá, šafran) ako aj vlhkomilné druhy (lekno biele, rosička okrúhlolistá) prostredníctvom ekohier

Výstup: zhotovenie náučných plagátov chránených rastlín skalných, lesných, lúčnych a vodných biotopov


IV. týždeň

Svetový deň včiel (20.5.)

Obsah: oboznámenie detí so Svetovým dňom včiel (20.5) a prostredníctvom výkladu a prezentácie priblížiť deťom život včiel a vytáčanie medu

Cieľ: poukázať na hlavný význam včiel – opeľovanie kvetov a na využitie včelých produktov (med, vosk, propolis, materská kašička, včelý jed, peľ)

Výstup: zhotovenie včiel z roliek


Európsky deň Národných parkov (24.5.)

Obsah: oboznámenie detí s Európskym dňom NP (24.5.) a históriou jeho slávenia (od roku 1999), poukázanie na prvé európske NP v Švédsku (24.5.1909), Spoznávanie 9 NP (najstarší je TANAP vyhlásený v roku 1949) a 14 CHKO na Slovensku prostredníctvom výkladu a prezentácie, oboznámenie detí so stupňami ochrany chránených území ako aj so zakázanými činnosťami v týchto územiach.

Cieľ: poukázať na dôležitosť a význam Európskeho dňa NP (24.5.), na dôležitosť a potrebu ochrany prírody a na chránené a zriedkavé rastlinné a živočíšne druhy v chránených územiach

Výstup: zhotovenie náučných plagátov na uvedenú tému

V. týždeň

Tajomstvo stromov

Obsah: mapovanie stromov v okolí školy, zisťovanie ich druhového zloženia, veku a výšky, oboznámenie detí s najstaršími stromami na svete (smrek o Švédsku okolo 9000 rokov, baobab v Afrike okolo 6000 rokov, borovica v Kalifornii okolo 5000 rokov)

Cieľ: poukázať na využitie jednotlivých druhov stromov (hrab- živé ploty, oje, lipa –rezbárstvo, dub – sudy, nábytok, trupy lodí, javor – strunové nástroje, buk – nábytok, násady na náradie, breza – šampóny, nábytok), zistiť vek a výšku stromov v blízkom okolí školy

Výstup: vypracovanie pracovného listu „Môj strom“, zhotovenie prehľadu o druhovom zložení stromov so zaznamenaním ich veku a výšky


Arborétum Borová hora

Obsah: návšteva arboréta z príležitosti výstavy rododendrónov

Cieľ: poukázať na: rôzne formy zozbieraných druhov drevín v arboréte, na pestrosť a vek rododendrónov

Výstup: fotografie z arboréta a z výstavy rododendrónovComments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page