top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 4/2023

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci apríl 2023 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Kreativita – veľkonočný zajačik

Obsah: oboznámenie detí so sviatkami jari – s Veľkou nocou

Cieľ: poukázať na zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s príchodom jari (vynášanie Moreny, veľkonočné sviatky – pletenie korbáčov, pečenie koláčov, maľovanie kraslíc, oblievačka a šibačka)

Výstup: zhotovenie veselého veľkonočného zajačika ako súčasť veľkonočnej výzdoby


II. týždeň

Lesné zvieratá

Obsah: oboznámenie detí s lesnými zvieratami a ich funkciou v prírode

Cieľ: spoznať lesné zvieratá: bylinožravce (jeleň, srnec, daniel), mäsožravce (líška, vlk, rys), všežravce (medveď, diviak, jazvec) a ich spôsob života (vzhľad, potrava, nepriatelia, výskyt, zvukové prejavy, zaujímavosti z ich života)

Výstup: zhotovenie náučných posterov o lesných zvieratách


III. týždeň

Výstava „Tetrovovité“

Obsah: oboznámenie detí so spôsobom života lesných kurovitých vtákov – tetrovovitých formou výstavy v lesníckom a drevárskom múzeu

Cieľ: poukázať na zaujímavosti za života tetrovovitých vtákov - tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, jariabok hôrny (spôsob života, potrava, nepriatelia, tokanie na jar, možné príčiny úbytku)

Výstup: zhotovenie náučných posterov o tetrovovitých vtákoch žijúcich v našich lesoch


IV. týždeň

Deň Zeme (22.4.)

Obsah: oboznámenie detí s Dňom Zeme (22.4.) a históriou jeho slávenia (v Amerike od roku 1970 a v Európe od roku 1990)

Cieľ poukázať na dôležitosť a význam Dňa Zeme (22.4.), ktorý nás upozorňuje na hlbšie uvedomenie si sústavného poškodzovania a znečisťovania životného prostredia

Výstup: Stanovištia zamerané na spoznávanie prírody (jarné kvietky, lesné zvieratá a ich stopy, stromy) ako aj na preverenie získaných vedomostí o prírode prostredníctvom lesných hádaniek, skladanie a rozkvitanie lekna z papiera. Ekohry na spoznávanie jarných kvietkov, lesných zvierat a stromov, dotazník a plagát ku Dňu Zeme.


Apríl- mesiac lesov

Obsah: oboznámenie detí s lesnými ekosystémami a pravidlami správania sa v lese

Cieľ: poukázať na význam stromov a funkcie lesov, ako aj na negatívne zásahy do lesných ekosystémov (odlesňovanie, znečisťovanie ovzdušia a globálne zmeny klímy), čím dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu lesov, kalamitám, erózii pôdy a v konečnom dôsledku aj k úbytku alebo zániku niektorých druhov rastlín a živočíchov

Výstup: ekohry, lesné sudoku, tajničky, vymaľovánky, edukačné pomôcky na tému les (drevené pexeso, domino, lesné spoločenstvo), zhotovenie náučného plagátu na uvedenú témuComments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page