top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 3/2023V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci marec 2023 zamerali na nasledovné témy :


I.týždeň

Elektroodpad

Obsah: oboznámenie detí s problematikou elekroodpadu

Cieľ: poukázať na dôležitosť vytriedenia elektroodpadu z odpadu a na jeho škodlivý vplyv na životné prostredie, poznať možnosti odovzdania elektroodpadu (zberné dvory, kontajnery na elektroodpad, zberné nádoby na použité batérie, výmena starých elektrospotrebičov za nové). Priblížiť deťom filozofiu minimalizácie odpadu (odmietnime čo nepotrebujeme, zredukujme svoje potreby, znovu používajme, opravujme, recyklujme), ktorá predchádza vzniku elektroodpadu.

Výstup: zhotovenie náučného plagátu a vypracovanie pracovných listov


Kreativita – jarné kvietky

Obsah: spoznávanie jarných kvietkov formou tvorivosti detí

Cieľ:poznať okrasné (tulipán, narcis, snežienka) aj voľne rastúce (prvosienky, sedmokrásky, fialky, púpavy) jarné kvietky

Výstup:zhotovenie jarných kvietkov (z farebného papiera, obalov od vajec), vytvorenie jarných venčekov a aranžmán


II.týždeň

Kalendár prírody

Obsah: oboznámenie detí s kalendárom prírody a s príchodom jari

Cieľ: poukázať na zmeny v prírode (prvé jarné kvietky – snežienky, šafrany, prvosienky, fialky, otepľovanie, vtáčiky si stavajú hniezda, bahniatka na vŕbe, jahňady na lieske....) a na jarné práce v záhrade (siatie zeleniny, výsadba ovocných stromov a krov)

Výstup:výsev semienok (žerucha, fazuľa) do zhotovených plastových kvetináčov a zriadenie živého kútika v triede


III.týždeň

Medzinárodný deň lesov (21.3.)

Obsah: oboznámenie detí s lesnými ekosystémami

Cieľ:poukázať na význam a funkcie lesov (ekologické – pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická, environmentálne – liečebná, rekreačná, hygienická, zdravotná, estetická, funkcia ochrany prírody a produkčné – drevoprodukčná a ostatná produkčná funkcia), spoznať vegetačné stupne a lesné etáže (koreňová, machová, bylinná, kerová, stromová)

Výstup: zhotovenie náučného plagátu k Medzinárodnému dňu lesov


Svetový deň vody (22.3.)

Obsah: oboznámenie detí so zásobami vody na Zemi a s kolobehom vody v prírode

Cieľ:poukázať na význam vody (základná podmienka pre život), jej nedostatok vo svete a potrebu a možnosti jej šetrenia

Výstup:zhotovenie náučného plagátu k Svetovému dňu vody, pracovné listy zamerané na kolobeh vody a jeho pohybové stvárnenie, pokus – rozkvitanie lekna (využitie vlastností vody)


IV.týždeň

Vychádzka zameraná na jarné kvietky

Obsah: mapovanie jarných kvietkov (snežienky, fialky, šafrany, tulipány, narcisy, hyacinty,modrice, púpavy, podbele, prvosienky, sedmokrásky,scily, blyskáče...)

Cieľ:spoznať jarné kvietky a rozpoznať liečivé (prvosienka, podbeľ, púpava, fialka, sedmokráska) a okrasné (snežienky, šafrany,tulipány, narcisy, hyacinty,modrice) druhy

Výstup:ekohry na spoznávanie jarných kvietkov, vymaľovánky, tajničky, zhotovenie náučného plagátu


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page