top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 12/2021


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci december 2021 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Domáce a cudzokrajné ihličnaté dreviny

Obsah: zopakovanie domácich (smrek obyčajný, jedľa biela, borovica lesná, smrekovec opadavý) a cudzokrajných (borovica čierna, borovica hladká, smrek pichľavý, duglaska tisolistá) ihličnatých drevín prostredníctvom zhotovenia plagátu

Cieľ: poukázať na rôzne druhy domácich a cudzokrajných ihličnatých drevín

Výstup: zhotovenie náučného plagátu domácich a cudzokrajných ihličnatých drevín

Kreativita zo šišiek

Obsah: spoznávanie ihličnatých stromov (smrek obyčajný, borovica čierna, duglaska) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť ihličnaté stromy prostredníctvom kreativity zo šišiek, poukázať na ich rôzny tvar a veľkosť u jednotlivých druhov ihličnatých stromov

Výstup: veveričky zo smrekových a duglaskových šišiek, kvietky z borovicových šišiek


II. týždeň

Aranžovanie

Obsah: oboznámenie detí s možnosťami použitia vetvičiek a šišiek rôznych druhov ihličnatých drevín (borovica lesná, borovica hladká, duglaskatisolistá, jedľa biela, smrekovec opadavý, borievka čínska, tuja) na aranžovanie

Cieľ: poukázať na možnosti použitia ihličnatých drevín na skrášlenie prostredia v predvianočnom a vianočnom období

Výstup: zhotovenie vianočného venčeka na dvere, veľkého adventného venca, zimných a vianočných ikebán


Vianočné ozdoby a dekorácie zo šišiek

Obsah: spoznávanie ihličnatých stromov (borovica lesná, borovica čierna, smrekovec opadavý) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť ihličnaté stromy prostredníctvom kreativity zo šišiek

Výstup: zhotovenie vianočných ozdôb zo šišiek borovice lesnej a vianočných dekorácií z borovice čiernej s použitím šišiek zo smrekovca opadavého


Prikrmovanie vtáctva

Obsah: spoznávanie rôznych možností prikrmovania vtáctva

Cieľ: poukázať na dôležitosť prikrmovania vtáctva v zimnom období, najmä za mrazivého počasia a prítomnosti veľkej snehovej pokrývky, keď majú vtáčiky najväčší problém so zháňaním potravy

Výstup: zhotovenie kŕmnych zmesí (navliekanie búrskych orieškov na špagát – potrava pre sojky, samostatné jabĺčka pre drozdy, jabĺčka plnené zmesou vytvorenou z nesolenej masti a semienok – slnečnica, proso, raž, ovos, pšenica aj lúpaných arašidov a šípok – pre spevavce) a ich zavesenie na jedličku v blízkosti školy, vytvorenie vianočného stromčeka pre vtáčiky


III. týždeň a IV. týždeň

Vianočné prázdniny


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page