top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 10/2023


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci október 2023 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Svetový deň zvierat (4.10.)

Obsah: spoznávanie divo žijúcich zvierat s poukázaním na zákonom chránené druhy

Cieľ: poznať zákonom chránené druhy živočíchov a oboznámiť deti s ich kategóriami ohrozenosti (Červené knihy ohrozených druhov) a so správnou starostlivosťou o domáce zvieratá

Výstup: vytvorenie náučných posterov a plagátov o divo žijúcich zvieratách so zvýraznením chránených a ohrozených druhov živočíchov


Listová žilnatina

Obsah: obkresľovanie listovej žilnatiny

Cieľ: poukázať na význam listovej žilnatiny (kostra listu, rozvádzanie vo vode rozpustených živín)

Výstup: obrázok obkreslenej listovej žilnatiny listov rôznych druhov stromov (buk, dub, hrab, lipa, breza, vŕba, javor)


Kreativita z poľnohospodárskych plodín

Obsah: oboznámenie detí s poľnohospodárskymi plodmi jesene formou tvorivosti

Cieľ: poznať poľnohospodárske plodiny, ktoré sa zberajú na jeseň a utvrdiť nadobudnuté vedomosti prostredníctvom kreativity

Výstup: zhotovenie ježkov zo zemiakov a tekvičiakov z tekvice hokkaido

II. týždeň

Zdravá výživa

Obsah: poznávanie rôznych druhov ovocia a zeleniny, zdravých a nezdravých potravín

Cieľ: poukázať na zdravé a nezdravé potraviny a na priaznivý vplyv vitamínov obsiahnutých v ovocí a zelenine na ľudské zdravie

Výstup: zhotovenie zdravých (nalepené obrázky zdravých potravín) a nezdravých (nalepené obrázky nezdravých potravín) papierových tanierikov, ochutnávka, modelovanie a vytvorenie jesenného ovocia mozaikovou technikou, „zaváranie jabĺčok“ pečiatkovaním do papierových pohárov, zhotovenie ovocných špízov, varenie šípkového čaju spojené s ochutnávkou šípkového lekváru, bohatého zdroja vitamínu „C“


Listový herbár

Obsah: spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru

Cieľ: poznať listnaté stromy domáce (javor mliečny, javor horský, javor poľný, dub zimný, hrab obyčajný, buk lesný, lipu malolistú a veľkolistú, brezu previsnutú, vŕbu bielu) a cudzokrajné (dub červený, javor červený, pagaštan konský)

Výstup: listový herbár


Bylinková záhradka

Obsah: oboznámenie detí so starostlivosťou o bylinkovú záhradku (polievanie, zber a sušenie byliniek)

Cieľ: spoznať a vysadiť bylinky: mäta, materina dúška, pamajorán, medovka, levanduľa, bazalka, alchemilka, poukázať na ich liečivé účinky a prospešné využitie pre zdravie človeka

Výstup: vytvorenie bylinkovej záhradky na zasklenom balkóne


Výroba papiera

Obsah: oboznámenie detí s pracovným postupom výroby papiera recyklovaním starého novinového papiera

Cieľ: poukázať na možnosť využitia nepotrebného starého papiera a naučiť deti ako si môžu vyrobiť papier

Výstup: vytvorenie papiera a jeho následné použitie na dekoračné obrázky s vylisovanými kvietkami

Návšteva eko centra na správe CHKO Poľana

Obsah: oboznámenie detí s vtáctvom CHKO Poľana

Cieľ: spoznať druhy spevavcov žijúcich na tomto území

Výstup: zhotovenie obrázkov vtáčikov obkresľovaním podloženej predlohy spevavca


III. týždeň

Svetový deň výživy (16.10.)

Obsah: oboznámenie detí s potravinovou pyramídou, poukázanie na poruchy stravovania - obezita, bulímia, anorexia

Cieľ: poukázať na potrebu častého zaraďovania zdravých potravín do jedálnička, spoznať dôsledky nepravidelného a nevhodného stravovania a jeho vplyvu na zdravie

Výstup: zhotovenie náučného plagátu potravinovej pyramídy


Festival prírody

Obsah: oboznámenie detí prostredníctvom jesennej víly s festivalom prírody

Cieľ: poukázať na využitie farebných jesenných listov a plodov v kreativite, na význam byliniek, ovocia a zeleniny pre zdravie človeka

Výstup: stanovištia zamerané na kreativitu z listov a plodov (prírodné jesenné mandaly, darčekové predmety z hliny a otlačených listov, líšky a škriatkovia z farebných javorových listov, obrázky otlačených listov) ako aj na problematiku zdravej výživy (zdravé a nezdravé potraviny, potravinová pyramída, ochutnávka zdravých zeleninových pomazánok, ovocia a bylinkového čaju z bylinkovej záhradky, ekohry na spoznávanie byliniek)


IV. týždeň

Jesenná výstavka

Obsah: oboznámenie detí s možnosťou použitia vetvičiek rôznych druhov pestrofarebných listnatých stromov (dub, buk, hrab, javor) a krov (šípky, trnky, hloh, bršlen) na aranžovanie

Cieľ: poukázať na možnosť použitia vetvičiek listnatých drevín na skrášlenie prostredia

Výstup: jesenná výstavka s ikebanami z listnatých drevín

Listová kreativita

Obsah: spoznávanie listnatých stromov (javor, buk, dub, hrab, lipa, breza, vŕba) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť naučené listnaté stromy prostredníctvom listovej kreativity

Výstup: zhotovenie jesenných tanierikov a venčekov, kytíc ruží z javorových listov, ježkov z vŕbových listov, slniečka z brezových listov, listové leporelo

Návšteva eko centra na Zaježovej (Výlet na planétu Enviro)

Obsah: oboznámenie detí s eko centrom na Zaježovej a jeho okolím, včelársky kurz

Cieľ: priblížiť deťom včelárstvo a poukázať na význam včiel (opeľovanie) a včelých produktov (med, vosk, propolis, materská kašička), poukázať na využitie dažďovej vody (napĺňanie jazierka), ukázať deťom využitie slnečnej energie v slnečných kolektoroch a fotovoltatických paneloch, ekologickú čističku odpadových vôd, zelené strechy ....

Výstup: vytvorenie pracovného listu v oblasti ekovýchovyCommenti


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page