top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 10/2021


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci október 2021 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň (4.10-8.10.)

Vychádzka do parku zameraná na listnaté stromy, spojená so zberom gaštanov

Obsah: mapovanie listnatých drevín (lipa, pagaštan, javor, agát, buk, hrab, dub, vŕba, ruža šípová, vtáčí zob), obkresľovanie kôry listnatých stromov, zber listov na listový herbár a gaštanov na výrobu panáčikov

Cieľ: spoznať listnaté dreviny rastúce v parku a jeho blízkom okolí

Výstup: prírodné jesenné mandaly z listov a plodov drevín (žalude, bukvice, gaštany, šípky, šišky...) a jesenná výstavka (plody jesene, jesenné ikebany)

Svetový deň zvierat (3.10)

Obsah: spoznávanie domácich a divo žijúcich zvierat

Cieľ: poukázať na zákonom chránené zvieratá (Červené knihy ohrozených druhov) a oboznámiť deti so správnou starostlivosťou o domáce zvieratá

Výstup: náučné postery (líška hrdzavá, jeleň lesný), plagát na tému „Svetový deň zvierat“

Listová kreativita

Obsah: spoznávanie listnatých stromov (buk, dub, hrab, lipa, javor, breza, vŕba) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť naučené listnaté stromy prostredníctvom listovej kreativity

Výstup: deti z vylisovaných listov vytvárali obrázky: ježka (z vŕbových listov), slniečka (z brezových a lipových listov), páva (z listov javora horského), vytvorili si svoj list (z papiera vystrihli list a lepili naň hrabové a bukové listy), listové leporelo, otláčanie listov na papier, kreslenie jesenného príbehu podľa čítaného textu, jesenné papierové venčeky a jesenné tanieriky s použitím listov z rôznych druhov stromov


Výrobky z papierového odpadu

Obsah: ukážka možností recyklácie papierových odpadov

Cieľ: motivovať deti k opätovnému využitiu papierových odpadov (papierové rolky, papierové obaly od vajec)

Výstup: zhotovenie jesienok s použitím obalov na vajíčka a veselých sovičiek z papierových roliek


II. týždeň (11.10.-15.10)

Kreativita z plodov

Obsah: spoznávanie plodov jesene formou kreativity

Cieľ: poznať plody jesene u voľne rastúcich listnatých drevín (žalude, bukvice, gaštany, šípky...) a poľnohospodárskych plodín (zemiaky...)

Výstup: figúrky z gaštanov – vtáčik, ježko, slimák, ježkovia a pečiatky zo zemiakov


Vrecúška na liečivé bylinky

Obsah: oboznámenie detí s možnosťou uskladnenia liečivých byliniek do textilných vrecúšok

Cieľ: poukázať na priaznivé účinky liečivých bylín (mäta, medovka, levanduľa...) na ľudský organizmus

Výstup: ručné ušitie vrecúšok na bylinky (mäta, medovka, levanduľa)

Listový herbár

Obsah: spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru

Cieľ: poznať listnaté stromy (javor mliečny, javor horský, javor poľný, buk, dub zimný, dub červený, hrab, lipa, breza, vŕba)

Výstup: listový herbár


Deň jablka

Obsah: oboznámenie detí s vitamínmi obsiahnutými v jablkách formou prezentácie

Cieľ: poukázať na dôležitosť konzumácie jabĺk (posilnenie obranyschopnosti organizmu pred chorobami vzhľadom na množstvo vitamínu „C“ obsiahnutého v jablkách)

Výstup: ochutnávka a odšťavovanie jabĺk, varenie (jablká v župane) a pečenie s použitím jabĺk (jablkový koláč), výtvarné stvárnenie jabĺk


III. týždeň (18.10.-22.10)

Svetový deň výživy (16.10.)

Obsah: spoznávanie zdravých a nezdravých potravín, ukážka potravinovej pyramídy, poukázanie na poruchy stravovania - obezita, bulímia, anorexia

Cieľ: poukázať na zdravé potraviny a ich časté zaraďovanie do jedálnička, spoznať dôsledky nevhodného stravovania a jeho vplyv na zdravie

Výstup: zhotovenie plagátu a papierových tanierikov s roztriedením zdravých a nezdravých potravín, ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov

Vychádzka do okolia školy so zameraním na zber odpadkov

Obsah: spoznávanie negatívneho sa správania ľudí v okolí školy (množstvo odpadkov)

Cieľ: poukázať na možnosť separácie odpadov

Výstup: zber odpadkov v okolí školy a ich roztriedenie do kontajnerov na separovaný zber (plasty –žltý kontajner, sklo – zelený kontajner, papier – modrý kontajner, kovy –červený kontajner a bioodpad – hnedý kontajner)


IV. týždeň (25.10.-29-10.)

Návšteva eko centra na CHKO Poľana

Obsah: oboznámenie detí so sťahovavými a nesťahovavými vtákmi

Cieľ: priblížiť deťom možnosti prikrmovania vtáctva v zimnom období

Výstup: zhotovenie kŕmidiel a krmiva pre vtáčiky s použitím prirodzených zdrojov potravy (jablká so semenami: slnečnice, ovsa, prosa, šípok, kukurice vmiešané do nesolenej masti)


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page