top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 10/2020

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci október zamerali na nasledovnú tému :

Jeseň v lese a na poli

I. týždeň (5.10.-9.10.)

Vychádzka do parku so zameraním na poznávanie listnatých stromov

Obsah : mapovanie listnatých drevín, zisťovanie ich druhového zloženia, obkresľovanie kôry na zisťovanie textúry jednotlivých druhov listnatých drevín, zber listov na listový herbár, zber gaštanov na výrobu panáčikov

Cieľ: spoznávanie listnatých stromov rastúcich v parku (lipa, hrab, javor, dub, buk, breza)

Výstup : jesenná výstava plodov jesene, jesenné ikebany výstava bola spojená aj s ochutnávkou jesenného ovocia a zeleniny, deti si jesennú výstavu sami naaranžovali s použitím jesenného prírodného materiálu-listy, žalude, gaštany, šípky, orechy a zhotovili aj ikebany z konárikov listnatých stromov a krov


Stravovací režim, potravinová pyramída

Obsah : ukážka potravinovej pyramídy, poukázanie na poruchy stravovania – bulímia, anorexia, obezita

Cieľ: spoznať dôsledky nevhodného stravovania a jeho vplyv na zdravie

Výstup : zhotovenie plagátu stravovacieho režimu s roztriedením zdravých a nezdravých potravín


II.týždeň (12.10-16.10)

Listový herbár

Obsah : spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru

Cieľ: poznať listnaté stromy: javor, buk, dub, hrab, lipa, breza

Výstup : zhotovenie listového herbáru od 3. roč. po 8.roč. s prihliadnutím na vek detí, mladšie deti mali menší počet listnatých stromov aj iné prevedenie herbáru ako staršie

Zdravá výživa, Svetový deň výživy 16.10.

Obsah : spoznávanie zdravých a nezdravých potravín

Cieľ: poukázať na zdravé potraviny a ich časté zaraďovanie do jedálnička

Výstup : deti si na papierový tanierik lepili miniatúrne obrázky zdravých a nezdravých potravín, ktoré si predtým sami vyfarbili a tanierik rozdelili na zdravú a nezdravú polovicu, poukázanie na Svetový deň výživy- bola plánovaná ochutnávka ovocných a zeleninových šalátov)


III. týždeň (19.10. – 23.10.)

Listová kreativita

Obsah : spoznávanie listnatých stromov (breza, lipa, vŕba, javor) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdenie naučených listnatých stromov prostredníctvom listovej kreativity

Výstup : deti z nazbieraných a vylisovaných listov lepením vytvárali obrázky ježka, slniečka...., vytvorili s použitím listov a roliek svoj strom, svoj list, ktorý si vystrihli z papiera a nalepili naň listy stromu, ktorý sa im najviac páčil)


IV. týždeň (26.10-30.10)

Kreativita z plodov

Obsah : spoznávanie plodov jesene formou kreativity

Cieľ: spoznanie plodov jesene u pestovaných aj voľne rastúcich listnatých stromov, poznanie suchých plodov poľnohospodárskych plodín (hrach, šošovica, fazuľa)

Výstup : vytváranie figúrok z nazbieraných gaštanov – vtáčik, ježko, slimák..., zhotovenie sypaných obrázkov (kvety, hríby) s použitím poľných plodín- šošovice, hrachu, fazule, modelovanie jesenného ovocia, vymaľovanie misy jesenného ovocia, vytvorenie obrázkov jesenného ovocia – hrušky, jablka, slivky, hrozna lepením guličiek z krepového papiera, zhotovenie tekvičiaka a ježkov zo zemiakov.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF).


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page