top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 09/2021

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci september 2021 zamerali na nasledovné témy :


I. týždeň (6.9.-10.9.)

Vychádzka do parku so zameraním na poznávanie stromov

Obsah: Určovanie z ktorých časí sa skladá strom (korene, kmeň, konáre). Rozlišovanie listnatých a ihličnatých stromov. Poukázanie na rozdiely medzi stromami a kríkmi. Poznávanie listnatých stromov (lipa, javor, buk, hrab, dub) a ihličnatých stromov (smrek obyčajný, smrek pichľavý, duglaska).

Cieľ: zábavnou a hravou formou priblížiť deťom stromy aj kry

Výstup: pohybové aktivity a tvorenie hádaniek medzi deťmi na tému stromy a kry, ekohry zamerané na spoznávanie drevín


II. týždeň (13.9.-17.9.)

Vychádzka do parku so zameraním na znečisťovanie životného prostredia

Obsah: spoznávanie negatívneho správania sa ľudí v prostredí mestského parku (množstvo odpadkov)

Cieľ: poukázať na dôležitosť separácie odpadov

Výstup: plagáty zamerané na separáciu odpadu

Listnaté stromy

Obsah: maľovanie listnatých stromov prstami

Cieľ: upevňovanie si vedomostí o jednotlivých častiach stromu

Výstup: obrázky listnatých stromov maľovaných prstami

Vychádzka do prírody so zameraním na prírodniny

Obsah: spoznávanie živých a neživých prírodnín

Cieľ: zábavnou a súťaživou formou priblížiť deťom živé a neživé prírodniny

Výstup: maľovanie neživých prírodnín (kameňov) a ich vystavenie v triede


III. týždeň (20.9.-24.9.)

Vychádzka na školské políčko

Obsah: oboznámenie detí s jesennými prácami v záhrade a zberom ovocia a zeleniny

Cieľ: priblížiť deťom prácu v záhrade v jesennom období formou praktickej pomoci pri jesenných prácach a zbere plodov

Výstup: zber ovocia (jablká, hrušky, hrozno) a suchých plodov (lieskové a vlašské orechy) zo školského políčka

Vychádzka do okolia školy so zameraním na poznávanie drevín

Obsah: mapovanie drevín (stromov aj krov) v okolí školy, zisťovanie ich druhového zloženia a početnosti

Cieľ: spoznať dreviny rastúce v okolí školy (tuja, orgován, jarabina, breza, jedľa, smrek obyčajný, smrek pichľavý)

Výstup: zmapovanie listnatých a ihličnatých drevín v okolí školy

Výroba bylinkovej soli

Obsah: ukážka výroby bylinkovej soli

Cieľ: poukázať na priaznivé účinky bylinkovej soli na ľudský organizmus (posilnenie imunity, detoxikácia, relaxácia)

Výstup: vytvorenie bylinkovej soli (mätová - pri prechladnutí, levanduľová - na relaxáciu, nechtíková - na kožné problémy, ružová – na regeneráciu)

Listová žilnatina

Obsah: obkresľovanie listovej žilnatiny

Cieľ: poukázať na význam listovej žilnatiny (kostra listu, rozvádzanie vo vode rozpustených živín)

Výstup: obrázok obkreslenej listovej žilnatiny listov (javor, dub, buk, hrab, lipa, breza) a zhotovenie listového leporela


IV. týždeň (27.9.-30.9.)

Výroba výrobkov z odpadov

Obsah: ukážka možností recyklácie odpadov

Cieľ: motivovať deti k opätovnému využitiu odpadov (plastových, papierových, tetrapakových)

Výstup: zhotovenie výrobkov z platových fliaš (chobotnice, svietniky, mištičky na oriešky), obrázky kvietkov z plastových vrchnáčikov, vytvorenie výrobkov z tetrapakov (kŕmidlo pre váčiky v podobe sovy, šuflíky na odkladanie vecí), zhotovenie tučniakov z papierových obalov na vajíčka

Chráňme prírodu

Obsah: spoznávanie chránených druhov rastlín, živočíchov a chránených území

Cieľ: naučiť sa poznať chránené druhy živočíchov (medveď, vlk, rys, orol, sokol, drop) a chránené druhy rastlín (poniklec slovenský, lykovec muránsky, korunkovka strakatá, črievičník papučkový), aj chránené územia (NP a CHKO)

Výstup: plagát „Chráňme prírodu“

Strom života

Obsah: spoznávanie významu stromov formou zhotovenia plagátu

Cieľ: zábavnou formou priblížiť deťom význam stromov

Výstup: plagát „Strom života“ s nalepenými listami v korune stromu a s vetami o význame stromov

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF).Comentários


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page