top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 06/2022



V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci jún 2022 zamerali na nasledovné témy :

I .týždeň

Život na lúke

Obsah: priblíženie témy prostredníctvom vlastného pozorovania lupami

Cieľ: poukázať na život hmyzu žijúceho na lúke (motýle, včely, čmele, chrobáky, mravce, lúčne koníky a kobylky, vošky) a na lúčne rastliny a ich časti

Výstup: zhotovenie obrázkov lúčnych kvetov maľovaných prírodninami a spoznávanie lúčnych druhov rastlín pomocou listového pexesa


Svetový deň životného prostredia (5.6)

Obsah:oboznámenie detí so Svetovým dňom životného prostredia (5.6) prostredníctvom výkladu, prezentácie, filmu a diskusie

Cieľ: poukázať na potrebu ochrany životného prostredia a na globálne problémy životného prostredia (skleníkový efekt, ozónová diera, globálne otepľovanie)

Výstup: zhotovenie náučného plagátu o životnom prostredí, o jeho zložkách (prírodných, umelých, sociálnych, pracovných) a o globálnych problémoch životného prostredia


II. týždeň

Svetový deň oceánov (8.6)

Obsah: oboznámenie detí so Svetovým dňom oceánov (8.6) prostredníctvom výkladu a diskusie

Cieľ: poukázať na problém znečisťovania oceánov (plastový odpad, ropné škvrny) a na živočístvo ( veľryby, delfíny, raje, žraloky, chobotnice, medúzy, morské koníky a korytnačky, amfipriony, dvojzubce) oceánov

Výstup: zhotovenie plagátov a náučných posterov o živočíchoch oceánov


Kreativita

Obsah: utvrdenie témy o oceánoch prostredníctvom kreativity

Cieľ: spoznať živočíchy oceánov(ryby, veľryby, koraly, chobotnice, morské korytnačky)

Výstup: vytvorenie: podmorských svetov z papierových tanierikov s využitím mušlí, morských korytnačiek z farebného papiera, chobotníc z roliek, vymaľovánky a skladačky veľrýb


III. týždeň

Arborétum Borová hora – výstava ruží

Obsah: návšteva arboréta z príležitosti výstavy ruží

Cieľ: poukázať na množstvo odrôd a kultivarov ruží v arboréte

Výstup: fotografie z výstavy ruží


Chov produkt - Super ZOO

Obsah: návšteva chovproduktu Super ZOO vo Zvolene

Cieľ:spoznať aj menej známe cudzokrajné živočíchy (chameleón, agama, gekón...) a oboznámiť deti so starostlivosťou o ne, poukázať aj na vodné živočíchy (ryby, vodné korytnačky) v nadväznosti na Svetový deň oceánov

Výstup:fotografie z chovproduktu


IV.týždeň

Deň kvetov (21.6.)

Obsah: oboznámenie detí s Dňom kvetov (21.6.)prostredníctvom zhotovenia herbáru

Cieľ:spoznať lúčne druh rastlín (ďatelina lúčna a plazivá, margaréta biela, klinček slzičkový, silenka nadutá, knotovka biela, ranostaj pestrý, ľadenec rožkatý, komonica lekárska, skorocel väčší a kopijovitý, vika vtáčia)

Výstup:herbár bylín lúčnych druhov rastlín


Kreativita

Obsah: utvrdenie témy o kvetoch formou tvorivosti detí

Cieľ: spoznať rôzne lúčne druhy rastlín (ďatelina lúčna, margaréta biela, klinček slzičkový, knotovka biela, ranostaj pestrý, ľadenec rožkatý, komonica lekárska, vika vtáčia)

Výstup: zhotovenie obrázkov z vysušených vylisovaných kvetovlúčnych druhov rastlín na vyrobenom recyklovanom papieri, vytvorenie margarétok z farebného papiera




Opmerkingen


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page