top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 06/2021

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci jún 2021 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň (1.6.- 4.6.)

Vychádzka do parku so zameraním na ekohry

Obsah: spoznávanie rastlín a zvierat, ako aj vzťahov v prírode prostredníctvom ekohier

Cieľ: zábavnou a hravou formou priblížiť deťom vedomosti o prírode

Výstup: kreslenie obrázkov s použitím prírodnín, zhotovenie obrázkov zo šišiek


II. týždeň (7.6 - 11.6)

Spoznávanie lúčnych druhov rastlín

Obsah: mapovanie lúčnych druhov rastlín v okolí školy

Cieľ: naučiť sa poznať lúčne druhy rastlín v okolí školy (ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina poľná, iskerník prudký, myší chvost, skorocel kopijovitý, skorocel väčší, skorocel prostredný, sedmokráska obyčajná)

Výstup: zmapovanie lúčnych druhov rastlín v okolí školy


III. týždeň (14.6. -18.6.)

Herbár bylín

Obsah: spoznávanie lúčnych druhov rastlín formou zhotovenia herbáru bylín

Cieľ: poznať lúčne druhy rastlín: ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina poľná, iskerník prudký, skorocel kopijovitý, skorocel väčší, ľadenec rožkatý, myší chvost, sedmokráska obyčajná, margarétka biela

Výstup: Zhotovenie herbáru bylín od 3.roč. po 8.roč. s prihliadnutím na vek detí, mladšie deti mali menší počet lúčnych druhov rastlín aj iné prevedenie herbáru ako staršie


Voda pre život

Obsah: spoznávanie kolobehu vody v prírode prostredníctvom ekohier a využitie vlastností vody pri pokusoch (rozkvitanie lekna)

Cieľ: poukázať na dôležitosť a význam vody, potrebu jej šerenia a neznečisťovania ako aj na nedostatok pitnej vody v Afrike (pomoc organizácie UNICEF).

Podujatie sa uskutočnilo v rámci vzdelávacích aktivít organizácie Unicef, ktoré smerujú k získaniu titulu Škola priateľská k deťom.

Výstup: zhotovenie rybičiek a kvapiek poukazujúcich na šetrenie vodou, vymaľovanie obrázku kačičky na rybníku, zhotovenie rozkvitajúcich lekien


IV. týždeň (21.6. – 25.6.)

Liečivé rastliny

Obsah: spoznávanie liečivých druhov rastlín prostredníctvom ekohier

Cieľ: poznať liečivé rastliny: nechtík, repík, harmanček, materina dúška, prvosienka, podbeľ, pľúcnik, myší chvost, sedmokráska, pŕhľava, púpava, ľubovník, skorocel väčší, skorocel kopijovitý a ich použitie v ľudovom liečiteľstve na rôzne druhy chorôb

Výstup: nakreslenie obrázku liečivej rastliny s jej využitím, doplňovačky o liečivých rastlinách


Vytvorenie lúčnych kvetov

Obsah: spoznávanie lúčnych kvetov formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdenie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom kreativity

Výstup: vyhotovenie obrázku s margarétkami z papierových košíčkov a púpav z farebného papiera

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF).Opmerkingen


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page