top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 05/2022V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci máj 2022 zamerali na nasledovné témy :


I. týždeň

Národné parky (NP) a Chránené krajinné oblasti (CHKO)

Obsah: oboznámenie detí prostredníctvom výkladu a prezentácie s 9 NP a 14 CHKO na Slovensku, so stupňami ochrany chránených území ako aj so zakázanými činnosťami v týchto územiach

Cieľ: poukázať na dôležitosť ochrany prírody a na chránené a zriedkavé rastlinné a živočíšne druhy v chránených územiach

Výstup: zhotovenie náučných plagátov na uvedenú tému


Lúčne a liečivé rastliny

Obsah: oboznámenie detí s lúčnymi a liečivými rastlinami prostredníctvom mapovania

Cieľ: spoznať lúčne druhy rastlín: ďatelina lúčna, plazivá, poľná, veronika, púpava, zádušník, myší chvost, sedmokráska, kostihoj, očianka, skorocel väčší, kopijovitý, lipnica, kostrava, psiarka, reznačka .... s dôrazom na liečivé rastliny (púpava, zádušník, myší chvost, sedmokráska, kostihoj, očianka, skorocel väčší, kopijovitý...) a poukázaním na ich liečivé účinky a využitie pri rôznych chorobách.

Výstup: zhotovenie farebného kolieska s rozlíšením lúčnych druhov rastlín podľa farby kvetov, ekohry zamerané na spoznávanie lúčnych druhov rastlín


II. týždeň

Turistika a orientácia v lese

Obsah: priblíženie témy prostredníctvom turistických máp

Cieľ: naučiť deti ako sa orientovať v lese, ako určiť svetové strany s použitím kompasu, ale aj bez neho (mach na stromoch, strany mravenísk), ako sa orientovať v mape (mierka mapy, vrstevnice, farebné rozlíšenie pohorí, nížin a vôd), spoznať turistické značky, poukázať na správne vybavenie turistu a na vhodné správanie sa v lese

Výstup: určovanie svetových strán prostredníctvom kompasu


Chránené rastliny

Obsah: oboznámenie detí s chránenými rastlinami skalných, lesných, lúčnych a vodných biotopov

Cieľ: spoznať chránené rastliny skál (plesnivec, poniklec, lykovec muránsky, prvosienka holá, hlaváčik jarný, horecClusiov, kukučka vencová), lesov (orlíček, jelení jazyk, ľalia zlatohlavá, plamienok, črievičník papučkový, horec luskáčovitý), lúk (ľalia cibuľkonosná, žltohlav, kosatec, šafran, mečík) a vlhkomilné druhy (lekno biele, rosička okrúhlolistá) prostredníctvom ekohier

Výstup: zhotovenie náučných plagátov chránených rastlín skalných, lesných, lúčnych a vodných biotopov


Kreativita –lietajúci motýlik

Obsah: spoznávanie motýľov formou tvorivosti detí

Cieľ: poznať rôzne druhy motýľov, poukázať na vývin motýľov (vajíčko, húsenica, kukla, imágo)

Výstup: zhotovenie lietajúceho motýlika s použitím slamiek, špajdlí a papiera


III. týždeň

Bylinková záhradka

Obsah: oboznámenie detí so starostlivosťou o bylinkovú záhradku (polievanie, zber a sušenie byliniek)

Cieľ: spoznať bylinky (mätu, medovku, alchemilku, levanduľu, oregano, materinu dúšku) prostredníctvom ekohier, vedieť rozpoznať bylinky aj podľa vône a poukázať na ich liečivé účinky a prospešné využitie pre človeka

Výstup: vysušené bylinky na prípravu bylinných čajov, mydiel, solí do kúpeľa, príprava bylinkovej limonády z čerstvých byliniek a citróna


Tajomstvo stromov

Obsah: mapovanie stromov v okolí školy a v parku, oboznámenie detí s najstaršími stromami vo svete (smrek vo Švédsku okolo 9000 rokov, baobab v Afrike okolo 6000 rokov, borovica v Kalifornii okolo 5000 rokov)

Cieľ: poukázať na využitie jednotlivých druhov stromov (hrab –živé ploty, oje, lipa- rezbárstvo, dub- sudy, nábytok, trupy lodí, javor- strunové nástroje, buk – nábytok, násady na náradie, breza-šampóny, nábytok)

Výstup: vypracovanie pracovného listu na uvedenú tému


Svetový deň včiel (20.5)

Obsah: oboznámenie detí so Svetovým dňom včiel prostredníctvom výkladu a prezentácie

Cieľ: poukázať na využitie včelích produktov (med, vosk, propolis, materská kašička)

Výstup: zhotovenie včelích plástov (z roliek) a včiel z papiera s využitím kreativity


IV. týždeň

Ekohry v prírode

Obsah: spoznávanie rastlín a živočíchov prostredníctvom ekohier

Cieľ: poznať kvietky, stromy, lesné zvieratá

Výstup :ekohry, lesné hádanky, listové pexeso, maľovanie obrázkov s použitím prírodných materiálov, kamienkové hľadačky a skladačky


Arborétum Borová hora

Obsah: návšteva arboréta z príležitosti výstavy rododendrónov

Cieľ: poukázať na rôzne formy zozbieraných druhov drevín v arboréte

Výstup: fotografie z výstavy rododendrónovComments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page