top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 04/2022V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci apríl 2022 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Medzinárodný deň vtáctva (1.4)

Obsah: oboznámenie detí s Medzinárodným dňom vtáctva (1.4)

Cieľ: poukázať na skutočnosť, že práve v apríli k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov, väčšinou z Afriky – bociany, lastovičky, belorítky....

Výstup: zhotovenie bocianov z vatových tampónov


Lesné zvieratá

Obsah: oboznámenie detí s lesnými zvieratami a ich funkciou v prírode

Cieľ: spoznať lesné zvieratá: bylinožravce (jeleň, srnec, daniel), mäsožravce (líška, vlk, rys), všežravce (medveď, diviak, jazvec) a ich spôsob života (vzhľad, potrava, nepriatelia, výskyt, zvukové prejavy, zaujímavosti z ich života)

Výstup: zhotovenie náučných posterov o lesných zvieratách


II. týždeň

Kreativita -veľkonočný zajačik

Obsah: oboznámenie detí so sviatkami jari – s Veľkou nocou

Cieľ: poukázať na zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s príchodom jari (vynášanie Moreny, veľkonočné sviatky –pletenie korbáčov, pečenie koláčov, maľovanie kraslíc)

Výstup: zhotovenie veselého veľkonočného zajačika ako súčasť veľkonočnej výzdoby


Výstava „Daniel škvrnitý“

Obsah: oboznámenie detí so spôsobom života daniela škvrnitého formou výstavy v lesníckom a drevárskom múzeu

Cieľ: poukázať na zaujímavosti zo života daniela škvrnitého (spôsob správania sa v prírode, výber potravy, nepriatelia, vývin a zhadzovanie parožia na jar, ruja a súboje na jeseň)

Výstup: vypracovanie pracovného listu o danielovi škvrnitom (vymaľovánka, labyrint)


III. týždeň

Kreativita z papiera

Obsah: spoznávanie hmyzu formou tvorivosti detí

Cieľ: poznať lienku, motýle ako aj opeľovače kvetov: včielku a čmeliaka

Výstup: zhotovenie včielok, lienok, motýlikov z roliek a aj skladaním z farebného papiera


Deň Zeme (22.4.)

Obsah: oboznámenie detí s Dňom Zeme (22. 4.) a históriou jeho slávenia (v Amerike od roku 1970 a v Európe od roku 1990)

Cieľ: poukázať na dôležitosť a význam Dňa Zeme (22.4), ktorý nás upozorňuje na hlbšie uvedomenie si sústavného poškodzovania a znečisťovania životného prostredia

Výstup: Projektový výstup. Stanovištia zamerané na spoznávanie prírody (jarné kvietky, lesné zvieratá, stopy a zvuky zvierat) ako aj na problematiku separácie odpadu (triedenie odpadu do farebne odlíšených kontajnerov, vytriedenie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek označených písmenom „Z“), skladanie zemegule, praktická ukážka výroby bylinkovej soli s poukázaním na liečivé účinky v nej obsiahnutých bylín. Žiaci ŠZŠ uplatnili rovesnícke vzdelávanie pre žiakov MŠ, v ktorom využili nadobudnuté poznatky o prírode. Ekohry na spoznávanie jarných kvietkov a lesných zvierat, dotazník k Dňu Zeme, zriadenie bylinkovej záhradky na zasklenom balkóne


IV .týždeň

Apríl - mesiac lesov

Obsah: oboznámenie detí s lesnými ekosystémami a pravidlami správania sa v lese

Cieľ: poukázať na význam a funkcie lesov, ako aj na negatívne zásahy do lesných ekosystémov (odlesňovanie, znečisťovanie ovzdušia a globálne zmeny klímy), čím dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu lesov, kalamitám, erózii pôdy a v konečnom dôsledku aj k úbytku alebo zániku ohrozených druhov rastlín a živočíchov

Výstup: ekohry, lesné sudoku, tajničky, edukačné pomôcky na tému les (drevené pexeso, domino, lesné spoločenstvo), zhotovenie náučného plagátu na uvedenú tému


„Môj strom“

Obsah: mapovanie „naj“ stromu v okolí školy, oboznámenie detí s metódou zisťovania veku a výšky stromov

Cieľ: nájsť najstarší a najvyšší strom v okolí školy

Výstup: vypracovanie pracovného listu „Môj strom“ (druh stromu, výška a vek stromu – odhad aj výpočet, opis organizmov žijúcich v okolí stromu, obvod kmeňa, dôvod výberu daného stromu)


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page