top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 03/2022


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci marec 2022 zamerali na nasledovné témy :

I.týždeň

Elektroodpad

Obsah: oboznámenie detí s problematikou elektroodpadu

Cieľ: poukázať na dôležitosť vytriedenia elektroodpaduz odpadu a na jeho škodlivý vplyv na životné prostredie, poznať možnosti odovzdania elektrooodpadu (zberné dvory, kontajnery na elektroodpad, zberné nádoby na použité batérie, výmena starých spotrebičov za nové). Priblížiť deťom filozofiu minimalizácie odpadu (odmietnime čo nepotrebujeme, zredukujme svoje potreby, znovu používajme, opravujme, recyklujme), ktorá predchádza vzniku elektrooodpadu.

Výstup: zhotovenie náučného plagátu a vypracovanie pracovných listov


Výroba papiera

Obsah: oboznámenie detí s pracovným postupom výroby vlastného papiera

Cieľ: naučiť deti ako si môžu vyrobiť papier zo starého novinového papiera jeho recykláciou

Výstup: zrecyklovaný vyrobený papier, ktorý sa použije na obrázky s vylisovanými kvietkami


II. týždeň Jarné prázdniny

III. týždeň

Živý kútik

Obsah: zriadenie kútika živej prírody v triede

Cieľ: vytvoriť pozitívny vzťah detí k pestovaným kvietkom (kalanchoe, africké fialky, prvosienky, mininarcisy, hyacinty) a k prírode. Vypestovať v deťoch starostlivosť o ne

Výstup: výsev jarných plodín (žerucha, fazuľa) do vyrobených veselých plastových kvetináčov

Vychádzka zameraná na jarné kvietky

Obsah: mapovanie jarných kvietkov (snežienky, bledule, fialky, šafrany, tulipány, narcisy, podbele, púpavy, sedmokrásky, prvosienky, scily, modrice, chochlačky, poniklece, hlaváčiky)

Cieľ: spoznať jarné kvietky a rozpoznať liečivé (podbeľ, prvosienka, fialka, sedmokráska) a chránené (snežienka, bleduľa, šafran, poniklec, hlaváčik) druhy

Výstup: Ekohry na spoznávanie jarných kvietkov, vymaľovánka a náučný plagát


Kreativita z papiera

Obsah: spoznávanie jarných kvietkov formou tvorivosti detí

Cieľ: poznať okrasné (tulipán, narcis, snežienka) aj voľne rastúce (prvosienky, sedmokrásky, fialky, púpavy) jarné kvietky

Výstup: zhotovenie jarných kvietkov (z farebného papiera, obalov od vajec), vytvorenie jarných venčekov a aranžmán


IV.týždeň

Medzinárodný deň lesov (21.3.)

Obsah: oboznámenie detí s lesnými ekosystémami

Cieľ: poukázať na význam a funkcie lesov (ekologické – pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická, environmentálne –liečebná, rekreačná, hygienická, zdravotná, estetická, funkcia ochrany prírody a produkčné– drevoprodukčná a ostatná produkčná funkcia), spoznať vegetačné stupne a lesné etáže (koreňová, machová, bylinná, kerová, stromová)

Výstup: zhotovenie náučného plagátu k Medzinárodnému dňu lesov


Svetový deň vody (22.3.)

Obsah: oboznámenie detí so zásobami vody na Zemi a s kolobehom vody v prírode

Cieľ: poukázať na význam vody (základná podmienka pre život), jej nedostatok vo svete, potrebu a možnosti jej šetrenia

Výstup: zhotovenie náučného plagátu k Svetovému dňu vody, pracovné listy zamerané na kolobeh vodyComments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page