top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 02/2022


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci február 2022 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň (1.2.-4.2.)

Domáce zvieratká

Obsah: spoznávanie domácich zvierat a zvieracích rodiniek

Cieľ: poukázať na význam chovu domácich zvierat vtákov (sliepka, hus, kačka, morka) a cicavcov (pes, mačka, krava, koza, ovca, kôň, prasa)

Výstup: eko hry a vypracovanie pracovných listov zameraných na zvieracie rodinky, nakreslenie domáceho zvieratka, napodobňovanie zvukov domácich zvierat, výroba fašiangových kuriatok, domáci miláčikovia - vytvorenie psíka skladaním z papiera a vymaľovánka mačičky


II. týždeň (7.2.-11.2.)

Svetový deň mokradí (2.2.)

Obsah: oboznámenie detí s Ramsarským dohovorom o mokradiach

Cieľ: poukázať na význam mokradí (ochrana pred povodňami, zadržiavanie vody, zdroj pitnej vody, veľká biodiverzita, zmierňujú dôsledky klímy, produkcia biomasy a kyslíka, rekreácia), spoznať rôzne typy mokraďných biotopov (močiare, rašeliniská, zaplavované lúky, rieky, jazerá ...), ale aj rastlinstvo (rosička, diablik, páperník, vstavače...) a živočíšstvo (vodné vtáctvo - rybárik, volavka, bučiak, kormorán, bocian čierny...) mokradí

Výstup: zhotovenie plagátu k Svetovému dňu mokradí


Kreativita z papiera

Obsah: spoznávanie vtáctva formou tvorivosti detí

Cieľ: poznať sťahovavé (lastovička, belorítka) a nesťahovavé (drozd, vrabec, hýľ, sýkorka) vtáky

Výstup: zhotovenie kartónových vtáčikov omotaných vlnou


III. týždeň (14.2.- 18.2.)

Separácia a recyklácia odpadu

Obsah: oboznámenie detí so separáciou (triedením) a recykláciou (opätovným využitím) odpadov prostredníctvom videa

Cieľ: poukázať na dôležitosť separácie odpadu pre jeho recykláciu, priblížiť deťom systém zálohovania fliaš a plechoviek s označením písmenom Z

Výstup: zhotovenie plagátu s kontajnermi na separovaný zber (žltý- plasty, červený- kovy, hnedý- bioodpad, zelený – sklo, modrý – papier) a grafickým znázornením doby rozložiteľnosti jednotlivých druhov odpadov (bioodpad – týždne, papier- mesiace, kovy- 20 až 100 rokov, plasty – 500 až 1000 rokov, sklo – 4000 rokov), triedenie odpadkov v triede do farebne rozlíšených košov na separovaný zber, pozbieranie odpadkov v okolí školy a ich separácia, dotazník o produkcii a triedení odpadu v domácnostiach


IV. týždeň (21.2.-25.2.)

Kalendár prírody

Obsah: oboznámenie detí s kalendárom prírody a s príchodom jari

Cieľ: poukázať na zmeny v prírode (prvé jarné kvietky – snežienky, šafrany, prvosienky, fialky, otepľovanie, vtáčiky si stavajú hniezda, bahniatka, jahňady na lieske ...) a na jarné práce v záhrade (siatie zeleniny, výsadba ovocných stromov a krov)

Výstup: obrázok rozkvitajúcej sa čerešne na jar, vymaľovánka jarných druhov zeleniny (šalát, reďkovka, špenát, jarná cibuľka, hrášok...)


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page