top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 01/2022


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci január 2022 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň (3.1.-7.1.)

Vianočné prázdniny

II. týždeň (10.1.-14.1)

Zimovanie zvierat

Obsah: oboznámenie detí so zimovaním: hmyzu, pavúkov, dážďoviek, slimákov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov

Cieľ: poukázať na pravých (ježko, netopier, syseľ, svišť, chrček, plch) a nepravých (medveď, jazvec, veverička) zimných spáčov a na sťahovavé (lastovička, belorítka, bocian, škorec, škovránok, sluka, kukučka, dudok) a nesťahovavé vtáky (ďateľ, brhlík, sýkorka, drozd, pinka, hýľ, stehlík, sojka, straka, vrana, krivonos)

Výstup: zhotovenie plagátov pravých a nepravých zimných spáčov a zvierat aktívnych v zime, prezentácia- zimovanie zvierat, ekohry, využitie didaktických pomôcok dreveného domina a pexesa k uvedenej téme, vymaľovánky na tému zimovanie zvierat

Prikrmovanie vtáctva

Obsah: spoznávanie rôznych možností prikrmovania vtáctva v zimnom období

Cieľ: poukázať na dôležitosť prikrmovania vtáctva v zimnom období, najmä za mrazivého počasia a prítomnosti veľkej snehovej pokrývky, keď majú vtáčíky nedostatok potravy

Výstup: výroba a rozmiestnenie búdok na kŕmenie v okolí školy, prikrmovanie vtáctva v okolí školy aj v parku (kŕmidlá pre vtáčiky): slnečnicou, zmesou pre vtáčiky (raž, jačmeň, pšenica, ovos, proso, slnečnica), lojovými guličkami a zvončekami, búrskymi orieškami navlečenými na špagát


III. týždeň (17.1.- 21.1.)

Stopy a zvuky zvierat

Obsah: oboznámenie detí so stopami a zvukmi lesných zvierat (bylinožravcov – jeleň, srnec, mäsožravcov – líška, vlk, rys, všežravcov – diviak, medveď, jazvec)

Cieľ:vedieť rozpoznať stopy: jeleňa, srnca, diviaka, medveďa, jazveca, líšky, vlka, rysa a poznať zvieratká aj podľa zvukov z knihy zvukov

Výstup: zhotovenie plagátov stôp bylinožravcov, mäsožravcov, všežravcov, zhotovenie plagátov stôp zvierat (kuny, líšky, vlka, jeleňa, hlucháňa), zhotovenie posterov zvierat s ich stopami, vypracovanie pracovného listu o stopách zvierat, využitie didaktických pomôcok: sady pečiatok a dreveného pexesa so stopami lesných zvierat


IV. týždeň (24.1.-28.1.)

Nesťahovavé vtáky

Obsah: spoznávanie nesťahovavých vtákov

Cieľ: naučiť sa poznať nesťahovavé vtáky spevavce (ďateľ, brhlík, sýkorka veľká, sýkorka belasá, sýkorka uhliarka, sýkorka chochlatá, drozd, pinka, hýľ, glezg, čižíček, stehlík, červienka, sojka, straka, vrana, vrabec) a dravce (myšiak, orol, sokol, jastrab) a sovy (výr skalný, sova lesná, plamienka driemavá, kuvik obyčajný)

Výstup: ekohry zamerané na spoznávanie nesťahovavých vtákov, využitie dreveného pexesa o vtáctve, zhotovenie plagátov o zimujúcom vtáctve: nesťahovavé vtáky (spevavce) a nesťahovavé vtáky (dravce a sovy), leporelo o nesťahovavých vtákoch


Vychádzka do parku zameraná na pozorovanie vtáctva

Obsah: spoznávanie zimujúcich druhov vtákov v ich prirodzenom prostredí

Cieľ: spoznať nesťahovavé vtáky (ďateľ, brhlík, glezg, sýkorka belasá, sýkorka veľká, sýkorka uhliarka, pinka, hýľ, stehlík, čižíček, drozd, sojka)

Výstup: ekohry zamerané na poznávanie nesťahovavých druhov vtákov


Kreativita z papiera

Obsah: spoznávanie nesťahovavých vtákov formou tvorivosti detí

Cieľ: poznať nesťahovavé vtáky (drozd, červienka, sýkorka, stehlík)

Výstup: zhotovenie priestorových papierových nesťahovavých vtákov na kŕmidle


Comentários


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page