top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa Deň Zeme 2023
Podujatie sa uskutočnilo v interiéri Špeciálnej základnej školy (počasie nám nebolo naklonené). V jednotlivých učebniach boli rozmiestnené stanovištia s rôznymi úlohami, ktoré vychádzali z obsahu mimoškolského enviromentálneho programu. Podujatia sa zúčastnili deti so zdravotným postihnutím, pre ktorú účastníci projektu podujatie pripravili a aktívne na ňom participovali. Takouto formou rovesníckeho vzdelávania odovzdali a prezentovali mladším deťom čo všetko sa doteraz v programe naučili, a to nielen po vedomostnej stránke, žiaci sa naučili porozumieť sebe,lepšie spoznali svoje možnosti, ich sebadôvera vzrástla.

Účastníci vzdelávacieho mimoškolského enviromentálneho programu „Človek a príroda“ pripravili pre svojich mladších kamarátov zaujímavé aktivity. Ich mladší kamaráti si za splnenie zadania zbierali pečiatky, získali medailu a sladkú odmenu. Príprava na podujatie bola spojená s prepájaním neformálnych a formálnych prístupov vo vyučovaní, a v medzi predmetových vzťahoch.

Eko stánky s aktivitami :

1. Rastliny

2. Zvieratká

3. Lesné hádanky

4. Stromy

5. Rozkvitanie leknaComments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page