top of page

Projekt Slnečnice pre Ukrajinu - "Vianoce spájajú" - vernisáž výtvarných prác


Miesto podujatia : o.z. QUO VADIS

Organizátor: o.z. QUO VADIS, Zvolen

Spoluorganizátor : SCVČ Quo vadis, Zvolen

Finančné zabezpečenie : v rámci projektu „Slnečnice pre Ukrajinu“

Cieľová skupina : pracovníci s mládežou

Cieľ podujatia : prostredníctvom vytvoreného programu : spoznávanie ukrajinskej kultúry, tradícií a zvykov s prepájaním slovenskej ľudovej kultúry

Termín : 20.12. -22.12. 2023

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM- Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

תגובות


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page