top of page

Projekt Slnečnice pre Ukrajinu - "Veľkonočné zvyky na Ukrajine"Názov podujatia : Slovensko ukrajinské tradície – Veľká noc

Miesto podujatia : o.z. QUO VADIS

Organizátor: o.z. QUO VADIS, Zvolen

Spoluorganizátor : SCVČ Quo vadis, Zvolen, DFS Podpoľanček

Finančné zabezpečenie : v rámci projektu „Slnečnice pre Ukrajinu“

Cieľová skupina : slovensko ukrajinská komunita

Cieľ podujatia : prostredníctvom vytvoreného programu spoznávanie ukrajinskej kultúry, tradícií a zvykov počas Veľkej noci


Termín : 1.5.2024

Počet účastníkov :

15 mladých ľudí Ukrajina

10 ukrajinských mamičiek

15 mladých ľudí Slovensko

2 umeleckí lektori

2 koordinátori

5 verejnosť

ROZBOR PODUJATIA :

AKTIVITA č. 9 Pravidelné kreatívne, umelecké činnosti

(Tanečné workshopy) 22 hodín x 2 osoby - Výstup

Prínos :

- Získané nové tvorivé a umelecké zručnosti účastníkov programu – mladých ľudí z Ukrajiny na základe pravidelnej kreatívnej činnosti

- Zlepšené komunikačné zručnosti účastníkov programu v slovenskom jazyku

- Nové priateľstvá mladých ľudí z Ukrajiny v rámci organizovaných aktivít dochádza k obohacovaniu sociálnych vzťahov

- Upevnenie národného povedomia, vlastnej kultúrnej identity vytvorením a podporovaním umeleckého ľudového súboru

- Vlastná sebarealizácia a spôsob relaxu

- Vzájomná výmena skúseností medzi jednotlivými aktérmi

- Zvýšené povedomie o pozitívnych príkladov praxe v oblasti solidarity na základe propagácie projektových výstupov a ich prepájania s majoritou (malá olympiáda, výstava, program pre verejnosť)

- Pôsobenie v oblasti multikultúrnej edukácie – spoznávanie ukrajinskej kultúry, tradícií a zvykov, prostredníctvom vytvoreného ľudového tanečného súboru, vytvoreného výtvarného programu (účastníci programu väčšinou zobrazujú svoje obrázky z domova/je to ako ich spôsob terapie – vymaľovať sa z bolestných spomienok)

Udržateľnosť : vytvorenie spoločnej slovensko-ukrajinskej choreografie a jej premiéry (účasť predstaviteľov mesta, BBSK, verejný, umelecký sektor) na projektovom výstupe „Umenie spája“ – zabezpečí jej ďalšiu prezentáciu na rôznych podujatiach a prispieva k verejnej edukácii v téme spolupatričnosti

Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM- Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Kommentare


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page