Projekt "Roma LGBTI" - okrúhly stôl č. 2


V mene Ara Art, ZS Dyna a QUO VADIS, o.z. si Vás dovoľujeme pozvať na druhý tematický okrúhly stôl na tému “Rómska LGBTI menšina a viacnásobná diskriminácia.“

V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa okrúhly stôl bude realizovať online prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 15.12.2021 od 10.00 hod. do cca 13.00 hod.

Diskusia nadväzuje na prvé stretnutie z 23.9.2021 v Bratislave, kde bola účastníkom a účastníčkam predstavená analytická správa o politikách v oblasti viacnásobnej diskriminácie. Cieľom druhej diskusie bude formulovanie návrhov a odporúčaní na zlepšenie postavenia LGBTQ ľudí z rómskej menšiny na Slovensku a zároveň politík v oblasti viacnásobnej diskriminácie.


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY