top of page

Projekt "Roma LGBT I" - tematický workshop


V rámci realizácie projektu "Roma LGBT+" organizuje občianske združenie QUO VADIS v dňoch 27.8.- 29.8.2021 v Košiciach tematický workshop ROMA LGBT+ s 20 - timi účastníkmi, ktorým reaguje na kritickú situáciu rómskej LGBT+ menšiny. Tá nielenže čelí viacnásobnej diskriminácii, ale je aj vytesňovaná z inkluzívnych politík.

Cieľom workshopu a celého projektu je aktívna podpora rómskych LGBT+ ľudí, pomoc pri ich začlenení do spoločnosti, zvýšenie povedomia a informovanie verejnosti o špecifických problémoch tejto menšiny a zároveň posilnenie spolupráce medzi jednotlivými aktérmi pomoci.

Jednou z aktivít občianskeho združenia QUO VADIS v rámci projektu "Roma LGBT +" je aj spolupodieľanie sa na podujatí "PRIDE KOŠICE" - Vyfarbime Slovensko dúhou a spolupráca na jeho sprievodnom programe, ktorý zahŕňa vystúpenia umelcov ako Gitana, Pavlína Matiová, Deško Band, premietanie filmu Davida Tišera "Roma Boys - príbeh lásky" s moderovanou diskusiou, živé knižnice a ochutnávku tradičnej rómskej kuchyne.

Comentarios


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page