top of page

Projekt "Roma LGBT+" - report o implementácii projektu za obdobie október-december 2020


Súčasná situácia v súvislosti s celosvetovou pandémiou skomplikovala aj realizáciu nášho medzinárodného projektu. Napriek tomu koordinátori jednotlivých krajín nezaháľajú a na svojich online meetingoch pracujú na celkovej príprave projektu.

Projektový koodinátor o.z. Quo vadis oslovil k spolupráci Splnomocnenkyňu pre ľudské práva SR, organizácie a združenia, ktoré sa zaoberajú problematikou LGBT, webový portál Dúhy.sk. Všetky informácie a prieskum v danej oblasti budú použité ako východisko pre ďalšie aktivity projektu.


1. ZOZNAMOVACÍ MEETING – 29. October 2020

Cieľ : Zoznámenie sa s členmi projektového tímu a partnerskými organizáciami - Quo Vadis, o.z. (SK) ; ARA ART, z.s. (CZ) ; Diverse Youth Network (HU)

• Oboznámenie so základnými organizačnými informáciami ohľadom projektu –zmluvy časový rozsah, aktivity v rámci celého trvania projektu

2. KICK OFF MEETING “ROMA LGBT 2019” : 17. November 2020

Cieľ : Stanovenie pracovného plánu a mechanizmu interného monitorovania a hodnotenia aktivít a celkového systému riadenia projektu.

• Príprava a organizácia vzdelávacích a informačných aktivít a na tematické udalosti Vyhodnotenie a následné stretnutie

• 3 tematické podujatia v rámci LGBTI

• Plánovanie kampane

• Aktivity projektu: možná spolupráca s organizáciami / kontaktmi v každej diskutovanej krajine (prostredníctvom platformy LGBTIQ).

• Forma komunikácie medzi partnermi - úlohy, termíny: použitie navrhovaného nástroja online komunikačnej aplikácie

• Dokumenty o výsledkoch aktivity projektu: jazyk - tlačová správa ENG, príklad osvedčených postupov môže byť v národnom jazyku, ale je potrebné preložiť aj do angličtiny.

Návrh: vytvorenie loga projektu

3. ZOOM MEETING “ROMA LGBT 2019” : 3. december 2020

Cieľ : Riadenie a koordinácia projektu, Recenzia Pracovného Plánu 1 ,Úlohy a termíny

• Analytická správa / štúdia MAY2021 – prebieha A. Bucková a L. Fremlová - súčasný stav, potreba akejkoľvek pomoci zo strany tímová stránka, prekážky, ...

• 3 okrúhle stoly o rómskej LGBTI menšine a jej postavení SEPT-OCT2021 - prebieha

• Národní koordinátori - prvé nápady na podujatie (logistické / organizačné informácie, zoznam účastníkov 77 účastníkov / organizácia), prvá diskusia ukončená program okrúhleho stola.

• Príprava a organizácia vzdelávacích a informačných aktivít a tém udalostí /MAR- DEC2021 - prebieha /

• Národní koordinátori - prvé nápady na podujatie (logistické / organizačné informácie, zoznam kontaktov na organizáciu Pride, zoznam účastníci / rečníci na miestach konania), prvá diskusia za okrúhlym stolom agenda.

• Webové stránky OCT2020-MAR2022 – prebieha D. Tiser, M. Mihaličková - aktualizácie na webových stránkach

• Príklad osvedčeného postupu FEB2021-MAR2022 - prebieha

• Národní koordinátori - aktualizácia príkladu osvedčených postupov (40príklady celkom)

• Interaktívna mapa organizácií MAR2021-MAR2022 – prebieha

• Národní koordinátori - aktualizácia zoznamu organizácií / kontaktných miesto pre interaktívnu mapu (celkovo najmenej 20 organizácií)


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page