top of page

Projekt "Nádej v komunite" - Deň športu a ľudí dobrej vôle"

Celé naše komunitné športové snaženie sme zakončili 31.3.2023 záverečným projektovým výstupom „Deň športu a ľudí dobrej vôle“. Cieľom výstupu bolo zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle a o potrebe športovania ako forme solidarity s ľuďmi v núdzi. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch telocvične Špeciálnej základnej školy, kde účastníci podujatia plnili športovo - zábavné úlohy, pri ktorých nebolo porazeného a každý sa stal víťazom.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády SR.Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page