top of page

Projekt "Nádej v komunite"


Občianske združenie Quo vadis v spolupráci s mestom Zvolen a Centrom mladých Space implementujú od decembra 2022 do marca 2023 projekt "Nádej v komunite", ktorého cieľom je integrácia ukrajinských detí a mládeže do nového sociálneho prostredia prostredníctvom komunitného programu. Komunitný program prináša vytvorenie bezpečného priestoru pre stretávanie mladých ľudí z Ukrajiny a SK, tvorbu alternatív spoločnej záujmovej činnosti a odbúravanie stresu a napätia účastníkov programu prostredníctvom športových a umeleckých aktivít .

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády SR.


Hozzászólások


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page