top of page

Projekt Digitálne vzdelávanie pre každého - správa za 02/2023


Názov aktivity: Spoločný tréning pre všetkých účastníkov vzdelávacieho programu -príprava na prezentáciu (4 skupiny po 2 hodiny)

Miesto a termín podujatia : Špeciálna základná škola, Zvolen, 28.2.2023

Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page