top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 11/2021


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci november 2021 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň (2.11.-5.11.)

Zdravá výživa

Obsah: poznávanie rôznych druhov ovocia a zeleniny a ich vitamínov, ako aj zdravých a nezdravých potravín, film o zdravej výžive s ukážkou potravinovej pyramídy a nezdravej kocky

Cieľ: poukázať na zdravé potraviny a rôzne druhy vitamínov v ovocí a zelenine a vyzdvihnúť ich priaznivý vplyv na zdravie.

Výstup: nakreslené obrázky ovocia a zeleniny s napísanými vitamínmi ktoré obsahujú (napr. jablko- vitamíny C,E, mrkva – vitamíny A,B,C,D,E,H,K), vymaľovánka rôznych druhov ovocia a zeleniny, zhotovenie plagátu potravinovej pyramídy z lepených obrázkov zdravých a nezdravých potravín, zhotovenie hrušky a jabĺčka mozajkovou technikou (strihaním kúskov papiera a ich vlepovaním), modelovanie jesenného ovocia z modelovacej hmoty.

Listový herbár

Obsah: spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru

Cieľ: poznať listnaté stromy domáce (javor mliečny, javor horský, javor poľný, dub zimný, buk, hrab, lipa, breza, vŕba, lieska obyčajná) aj cudzokrajné (dub červený,javor červený, pagaštan konský,ginko)

Výstup: listový herbár

II. týždeň (8.11.-12.11)

Kreativita zo suchých plodov

Obsah: spoznávanie suchých plodovformou kreativity

Cieľ: poznať suché plody poľnohospodárskych plodín (šošovica hnedá, šošovica červená, hrach, fazuľa, sója ...)

Výstup: sypané obrázky: muchotrávky, dubáky, kvietky, slimáky s použitím strukovín (hrach, fazuľa, šošovica, sója), vkladanie suchých plodov do plastelíny (vytváranie ulity slimáka), sluchové pexeso (rozpoznávanie rovnakých strukovín podľa sluchu), hra Popoluška (triedenie zmiešaných suchých plodov so zameraním na rozvoj jemnej motoriky)


Vychádzka do parku a okolia školy zameraná na ihličnaté stromy

Obsah:mapovanie ihličnatých drevín v parku (smrek obyčajný, smrek pichľavý, borovica lesná, borovica čierna, borovica hladká, duglaska) a v okolí školy (jedľa, borovica čierna, borovica limba, duglaska,smrek obyčajný, smrek pichľavý, tuja)

Cieľ:spoznať ihličnaté dreviny rastúce v parku a v okolí školy, zistiť druhové zloženie a početnosť jednotlivých druhov ihličnatých drevín

Výstup: ekohryzamerané na spoznávanie ihličnatých stromov, zber šišiek na kreativitu a hry, obkresľovanie kôry ihličnatých stromov (zisťovanie textúry kôry), zhotovenie zbierky ihličnatých stromovs vystavením šišiek a vetvičiekjednotlivých druhov.


III. týždeň (15.11.-19.11.)

Listová kreativita

Obsah: spoznávanie listnatých stromov (buk, hrab, dub, javor, breza, lipa, vŕba) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť naučené listnaté stromy prostredníctvom listovej kreativity

Výstup: zhotovenie jednotlivých druhov listnatých stromov s použitím roliek, záložka na poznávanie listnatých stromov, plagát poznávame listnaté stromy


IV. týždeň (22.11.-26.11.)

Medzinárodný deň bez fajčenia (22.11.)

Obsah:oboznámenie detí s negatívnymi dôsledkami fajčenia na zdravie

Cieľ: poukázať na škodlivý vplyv fajčenia (aktívne a pasívne fajčenie), škodlivosť cigaretového dymu (nikotín, oxid uhoľnatý, dechtové látky) a choroby spôsobené fajčením (srdcovo-cievne, ochorenia pľúc a dýchacích ciest, rakovina, choroby tráviacich orgánov), priblížiť možnosti ako prestať s fajčením (nikotínové žuvačky, spreje, náplaste, tabletky, akupunktúra, psychoterapia)

Výstup: zhotovenie plagátov k Medzinárodnému dňu bez fajčenia


Kreativita zo šišiek

Obsah: spoznávanie ihličnatých stromov (smrek obyčajný, smrek pichľavý, borovica lesná, borovica čierna, borovica hladká, duglaska) formou tvorivosti detí

Cieľ: utvrdiť ihličnaté stromy prostredníctvom kreativity zo šišiek, (poukázať na ich rôzny tvar a veľkosť u jednotlivých druhov ihličnatých stromov)

Výstup: ježkovia z borovicových šišiek, panáčiky zo smrekových šišiek, aranžovanie: vianočná ikebana a adventný venček (zhotovené zo šišiek aj vetvičiek ihličnatých stromov)


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page