top of page

Projekt "Digitálne vzdelávanie pre každého"


Od septembra 2022 do marca 2023 realizuje Občianske združenie Quo vadis v spolupráci so Špeciálnou ZŠ vo Zvolene projekt Digitálne vzdelávanie pre každého. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom mimoškolského vzdelávacieho programu zlepšiť študijné výsledky detí zo segregovanej rómskej komunity. Rozvíjanie digitálnej gramotnosti v takomto type mimoškolského vzdelávacieho programu vedie k zlepšeniu ich východiskovej situácie pre ďalšie vzdelávanie či odbornú prípravu a tiež pomáha zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň v oblasti povedomia o vlastnej národnostnej kultúre.

Podstatnou súčasťou projektu je tvorba rovesníckeho tímu zo žiakov II. stupňa ŠZŠ a formovanie ich funkčných zručností v oblasti digitálnych technológií tak, aby boli schopní aj po skončení projektu posúvať získané vedomosti a zručnosti mladším žiakom z I. stupňa ŠZŠ.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page