Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

February 18, 2020

V rámci výzvy č. 312000 - Operačný program Ľudské zdroje, podporenej z Európskeho sociálneho fondu,  bol schválený náš projekt  "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, Zvolen". Cieľom projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Našim zámerom je vytvoriť mimoškolský vzdelávací program "Človek a príroda", v rámci ktorého podporíme prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem vzdelávania. Ich účelom má byť začlenenie do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Projekt budú realizovať Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), ktorá vytvorí spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, o.z.), ktorá bude zodpovedná za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením princípov rovesníckeho vzdelávania.

Projekt vypracovala Mgr. Miroslava Lenďáková.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sumou vo výške 152 382,10 €.

 

 

Please reload

PRIPRAVUJEME

Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

February 18, 2020

1/1
Please reload

AKTIVITY

August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now