August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

AKTIVITY

Výzva mimovládnych organizácii vláde, aby sa zamerala na riziko šírenia pandémie v osadách a getách

March 25, 2020

1/2
Please reload

PRIPRAVUJEME

Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

February 18, 2020

V rámci výzvy č. 312000 - Operačný program Ľudské zdroje, podporenej z Európskych štrukturálnych fondov,  bol schválený náš projekt  "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, Zvolen". Cieľom nášho projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Našim zámerom je vytvoriť mimoškolský vzdelávací program "Človek a príroda", v rámci ktorého podporíme prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem vzdelávania. Ich účelom má byť začlenenie do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Projekt budú realizovať Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), ktorá vytvorí spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, o.z.), ktorá bude zodpovedná za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením princípov rovesníckeho vzdelávania.

Projekt vypracovala Mgr. Miroslava Lenďáková.

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags