LEPERIBEN - MY NEZABÚDAME, 2017

Pietna spomienka venovaná obetiam rómskeho holokaustu, ktorý kruto zasiahol do životov tisícov ľudí...

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY