top of page

Základy projektového manažmentu

Akreditovaný štvordňový kurz pre učiteľov, mimovládny sektor a všetkých, ktorí sa zaujímajú o tvorbu projektov. Absolvent vzdelávacieho kurzu pozná základnú terminológiu projektového manažmentu. Pozná projektový cyklus, chápe súvislosti a intervenčnú logiku medzi zámerom, cieľom, dopadom a výstupom projektu. Bez predchádzajúcich skúseností s prípravou a tvorbou projektu dokáže samostatne navrhnúť projektový zámer, finalizovať projektovú žiadosť s potrebnými prílohami, vyhľadať subjekt prefinancovania projektu a realizovať projekt v praxi.

V prípade záujmu nás kontaktujte TU

Tags:

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page